Home » ŽELIM POMAGATI

ŽELIM POMAGATI

FOND:

Europski socijalni Fond

 

PROGRAM:

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

 

POZIV:

Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III

 

TRAJANJE PROJEKATA:

09.07.2019. – 08.01.2022.

 

NOSITELJ PROJEKTA:

LAG 5

 

PARTNERI NA PROJEKTU:

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Dubrovnik; Centar za socijalnu skrb Korčula; Općina Vela Luka; Općina Smokvica, Grad Korčula i Općina Orebić.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 6.057.031,16 KN

 

OPIS PROJEKTA:

LAG 5 je 09. srpnja 2019. godine potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta ”Želim pomagati” (kodni broj: UP.02.1.1.05.0311) u ukupnoj vrijednosti od 6.057.031,16 kuna s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Trajanje provedbe projekta bilo je 30 mjeseci. Lokalna akcijska grupa „LAG 5“ održala je u ponedjeljak, 13. prosinca 2021. godine, završnu konferenciju za javnost u sklopu projekta „Želim pomagati“ u kino dvorani Centra za kulturu u Korčuli. Na konferenciji su o uspješno provedenim aktivnostima i rezultatima projekta „Želim pomagati“ govorile voditeljica projekta i LAG-a 5 Katarina Slejko, te predstavnica Centra za socijalnu skrb u Korčuli Gorana Depolo.

Ovim projektom omogućen je pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina. Na poslovima radnice za pomoć starijima i nemoćnima zaposleno četrdeset žena, od kojih osamnaest žena starijih od pedeset godina, devet žena sa završenom osnovnom školom, sedam žena koje su spadale u kategoriju dugotrajne nezaposlenosti, tri žene s invaliditetom, tri žene stranoga podrijetla, te jedna bivša ovisnica. Radnice su mogle biti zaposlene maksimalno 24 mjeseca, a brinule su za više od dvije stotine korisnika.

Tijekom trajanja projekta podijeljeno je preko tisuću paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština. Projektom je također bilo predviđeno osposobljavanje za poslove gerontodomaćice, te je dvadeset i devet zaposlenih radnica po završetku procesa osposobljavanja steklo verificiranu kvalifikaciju za gerontodomaćicu koja se evidentira u radnim knjižicama. Tom edukacijom omogućilo im se povećanje znanja i vještina potrebnih na tržištu rada, čime su postale konkurentnije.

Uključivanjem žena u nepovoljnom položaju na tržište rada kroz projekt „Želim pomagati“ značajno se pridonijelo borbi protiv siromaštva i smanjenju nezaposlenosti, te se poboljšala kvaliteta života krajnjih korisnika – osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju i osoba s invaliditetom, s područja jedinica lokalnih samouprava LAG-a 5 uključenih u njegovu provedbu. Projekt „Želim pomagati“ završio je 8. siječnja 2022. godine.

 

CILJEVI PROJEKTA:

Opći cilj projekta je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke.

Specifični cilj je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

 

CILJANE SKUPINE:

Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

 

AKTIVNOSTI PROJEKTA
Skip to content