Home » Završena edukacija “Upravljanje projektima financiranim iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova” u Orebiću

Završena edukacija “Upravljanje projektima financiranim iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova” u Orebiću

Cilj edukacije bio je, polaznike upoznati sa pripremom projektne dokumentacije i proračuna projekta, posebice studijom izvodljivosti – važnim dokumentom potrebnim za apliciranje na EU fondove, za programsko razdoblje 2014-2020.

Sadržaj edukacije bio je:

  • Upoznavanje sa objavljenim natječajima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova – mogućnosti za javnu infrastrukturu u Programskom razdoblju 2014-2020.
  • Upravljanje projektnim ciklusom (analiza dionika, analiza rizika, problema, ciljeva i strategije, te pristup logičkog okvira) – rad na praktičnim projektima prema prijedlozima polaznika.
  • Osnovni elementi pripreme studije izvodljivosti (socio-ekonomski okvir, identifikacija projekata, analiza izvedljivosti i opcija, financijska i ekonomska analiza, te procjena rizika).

Edukacija se sastojala od teorijskog i praktičnog dijela, u kojem je naglasak bio na realizaciji razvoja projekata po prijedlozima samih polaznika. Osnovne postavke bile su bazirane na metodama neformalne edukacije, gdje se iskustveno učenje pokazalo najprimjerenijim u svrhu usvajanja vještina i znanja. Interaktivnost pristupa i otvorenost prema svim sudionicima, te inzistiranje na aktivnom sudjelovanju u procesu učenja nasuprot pukom promatranju, kao i rad na kognitivnoj i empirijskoj razini vlastitih iskustava pridonijeli su uspješnosti seminara.

Saša Suhor jedan od polaznika edukacije, po završetku iste, istaknuo je: “Jako sam zadovoljan edukacijom iz razloga što mi se detaljno približila ta tematika. Naime, sam se ne bih usudio napraviti projekt, ali ga sad znam kontrolirati, što je bitno. Sve u svemu, jako korisno iskustvo”.

Voditelj seminara je bio doc.dr.sc. Vinko Muštra, predavač na Ekonomskom fakultetu u Splitu. 

POVEZANE VIJESTI
Skip to content