Home » Završena edukacija o menadžmentu volontera

Završena edukacija o menadžmentu volontera

Volonterski centar Dubrovnik u sklopu projekta "Znanjem do uspjeha- Mikro akcije za makro utjecaj u lokalnoj zajednici", 13. i 14, te 27. i 28. travnja održao je edukaciju na temu menadžmenta volontera u Korčuli. Istoj su se odazvale 8 udruga sa našeg područja: KORA d.o.o., udruga "Bašćina", Humanitarna udruga "Kap u moru", Lokalna akcijska grupa LAG 5, Caritas Župe Sv. Marka, Društvo za zaštitu životinja Korčula, Liga protiv raka Korčula, Pelješac, Lastovo, Mljet, te Crveni križ Korčula.

Naime, cilj same edukacije bio je razvijanje sposobnosti, vještina, znanja i stavova sudionika kako bi razvili i/ili unaprijedili volonterske programe u svojim organizacijama. Među ostalim, obrađivale su se teme vezane za zakonsku regulativu, uvođenje volonterskog programa, pozivanje, uključivanje, obrazovanje, praćenje i motiviranje volontera.

Dijana Seretinek, sudionica edukacije, te ujedno i predstavnica Caritasa Župe Sv. Marka edukaciju je opisala ovim riječima:” Da budem u potpunosti iskrena, na samom početku edukacije nisam bila sasvim upoznata pojmom menadžment volontera, kao ni cjelokupnim spektrom poslova koji se podrazumijevaju pod ovom dužnosti. Edukacija je osmišljena da na jednostavan, britak i dinamičan način približava navedene pojmove, koje na ovako prezentirane, može usvojiti apsolutno svatko. U edukaciji je bilo različitih profila polaznika, nezaposlenih- zaposlenih, starijih- mlađih, osoba s iskustvom u volontiranju i onih bez njega, a opet na kraju edukacije sam imala dojam da smo svi detaljno usvojili termine, poslove i iskustva koje su nam edukatorice imale namjeru približit. Meni osobno je ova edukacija bila veoma poučna ali i korisna u daljnjem radu s volonterima. Pružila mi je sigurnost, kompetencije i približila tuđe iskustva što se sve ukomponiralo u odličan “start-up” paket koji mi daje mogućnost ali i motivaciju da svoj rad s volonterima organiziram efikasno i kvalitetno.”

Napomenuli bi još da su LAG 5 i Nacionalni Park Mljet ove godine kreirali i projektni projekt za osnivanje lokalnog volonterskog centra koji bi pokrivao područja ova dva otoka.

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content