Home » Zatvoreno Javno savjetovanje za izmjenu „Lokalne razvojne strategije LAG-a 5“

Zatvoreno Javno savjetovanje za izmjenu „Lokalne razvojne strategije LAG-a 5“

Javno savjetovanje za izmjenu „Lokalne razvojne strategije LAG-a 5 2014-2020“ provedeno je u razdoblju od 21. travnja do 04. svibnja 2020. s ciljem istraživanja interesa dionika LAG 5 područja za pojedine natječaje predviđene LRS-om.

Na temelju dobivenih rezultata LAG-5 će izmijeniti alokaciju sredstava za pojedine tipove operacija i time osigurati što bolji odgovor na potrebe lokalnih gospodarstvenika te potpunije i brže ispunjenje razvojnih ciljeva.

Zahvaljujemo svima na sudjelovanju te i dalje ostajemo otvoreni za sva vaša pitanja.

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content