Home » Zaklada “Novo sutra” raspisala natječaj za prijavu projekata za financiranje za 2018. godinu iz područja odgoja, obrazovanja i znanosti, baštine, humanosti i znanosti

Zaklada “Novo sutra” raspisala natječaj za prijavu projekata za financiranje za 2018. godinu iz područja odgoja, obrazovanja i znanosti, baštine, humanosti i znanosti

Zaklada „Novo sutra“ raspisala natječaj za prijavu projekata za financiranje za 2018. godinu iz područja odgoja,obrazovanja i znanosti, baštine i humanost i znanosti.

Natječaj za prijavu projekata za financiranje za 2018. godinu.

Područja prijave:

odgoj, obrazovanje i znanost, baština, humanost i znanost

Pravo prijave na natječaj imaju;

Organizacije civilnog društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj – npr. udruge, ustanove, zajednice, škole, visoka učilišta, domovi i ostale organizacije civilnog društva

Pravo prijave na natječaj NEMAJU:

Fizičke osobe, Obrtnici, trgovačka društva, jedinice lokalne samouprave, tijela državne uprave, Političke stranke, Organizacije ili članovi organizacija koji svojim djelovanjem podupiru bilo koji oblik diskriminacije

Natječaj je otvoren od 20. travnja 2018. do 19. lipnja 2018.

Prijava se obavlja isključivo putem online obrasca te se prijava smatra valjanom ukoliko su ispravno i jasno navedeni svi traženi podaci u obrascu za online prijavu. Prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i one koje budu podnesene izvan propisanih rokova neće se razmatrati.

Vrednovanje i procjenu projekata te konačnu odluku o prihvaćanju financiranja vrši Upravno vijeće Zaklade Novo sutra na temelju sljedećih kriterija:

GLAVNI KRITERIJI:

• Korisnost projekta za zajednicu
• Zadovoljavanje područja propisanih natječajem (Odgoj, obrazovanje i znanost, Baština, Humanost i društvo)
• Kvaliteta, ideja, kreativnost i inovativnost provedbe projekta
• Projekcija, namjena i plan trošenja sredstava
• Jasno definirani cilj projekta i plan njegovog ostvarenja
• Dosadašnja postignuća organizacije prijavitelja i/ili nositelja projekta

OSTALI KRITERIJI:

• Organizacija mora biti upisana u Registar udruga ili drugi pripadajući registar
• Mora poslovati u skladu sa zakonima Republike Hrvatske
• Da se protiv prijavitelja/osobe ovlaštene za zastupanje/voditelja projekta ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđivana za počinjenje kaznenog djela
• Da ima odgovarajuće organizacijske i operativne kapacitete za provedbu traženog projekta
• Da nije u postupku gašenja, stečaja, prisilne naplate ili u postupku likvidacije
• Da nema dugovanja prema državnom proračunu.

Prijavu možete izvršiti OVDJE

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content