Home » Za što povući novce iz Programa ruralnog razvoja

Za što povući novce iz Programa ruralnog razvoja

U drugom kvartalu 2016. objavljeni će biti novi natječaji iz Programa ruralnog razvoja. Većina mjera će biti objavljena po prvi put, i sukladno tome predstavlja nove prilike za sufinanciranje investicija koje do sada nisu bile prihvatljive.

 1. Podmjera 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području

 2. Podmjera 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

 3. Podmjera 6.4. Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Podmjera 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području

Tip operacije: 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti.

Korisnici

 • poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika u rangu mikro i malih poslovnih subjekata;

 • fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima;

 • korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje jednu godinu prije podnošenja zahtjeva za potporu;

 • ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura.

Prihvatljivi troškovi

 • Potpora se dodjeljuje za provođenje aktivnosti navedenih u Poslovnom planu.

 • Prihvatljive su aktivnosti iz sektora: turizam u ruralnom području; tradicijski, umjetnički obrti, izrada suvenira; usluge u ruralnim područjima; prerada/ trženje proizvoda.

Potpora:

 • Do 100% ukupnih prihvatljivih troškova

 • 50.000 eura po korisniku

Podmjera 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Tip operacije: 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Korisnici

 • Mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika u rangu mikro i malih poslovnih subjekata, čija je ekonomska veličina između 2.000 i 7.999 EUR-a.

Prihvatljivi troškovi:

 • Kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala;

 • kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda;

 • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada; uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje;

 • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe;

 • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta;

 • kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme (može se kupovati rabljeni strojevi i mehanizacija);

 • opći troškovi (troškovi konzultanta).

Potpora:

 • Do 100% ukupnih prihvatljivih troškova

 • 15.000 eura po korisniku

 • Isplata se vrši u dvije rate u razdoblju od najviše 3 godine

Podmjera 6.4. Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Tip operacije:6.4.1. Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Korisnici

 • Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika u rangu mikro i malih poslovnih subjekata,

 • Fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.

 • Korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu.

 • ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 2.000 eura.

Prihvatljivi troškovi:

 • turizam u ruralnom području; tradicijski, umjetnički obrti, izrada suvenira; usluge u ruralnim područjima; prerada/ trženje proizvoda.

 • građenje građevina

 • nabava novih strojeva i opreme, uključujući računalni softver

 • registracija i održavanje žigova

 • opći troškovi

 • ulaganje u kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih ulaganja (bez općih troškova) uz mogućnost kupnje prije podnošenja Zahtjeva za potporu.

Potpora:

 • Do 70% ukupnih prihvatljivih troškova, između 3.500 – 200.000 EUR-a.

Izvor:

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content