Home » Vodič za izradu, praćenje i evaluaciju lokalnih razvojnih strategija za programsko razdoblje 2014.-2020.

Vodič za izradu, praćenje i evaluaciju lokalnih razvojnih strategija za programsko razdoblje 2014.-2020.

Ministarstvo poljoprivrede pripremilo je Vodič za izradu, praćenje i evaluaciju lokalnih razvojnih strategija za programsko razdoblje 2014. – 2020. namijenjen lokalnim akcijskim grupama, ali i Upravljačkom tijelu unutar Ministarstva poljoprivrede te Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

U ovom programskom razdoblju po prvi puta uvodi se obveza praćenja i evaluacije provedbe lokalne razvojne strategije na razini LAG-a, a kako bi podaci prikupljeni na taj način bili odgovarajući i kvalitetni, pripremljen je spomenuti Vodič koji će dati uputu o izradi lokalne razvojne strategije, o indikatorima i podacima koje će biti potrebno pratiti te dostavljati Ministarstvu poljoprivrede/Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Vodič možete pronaći ovdje.

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content