Home » Vodič kroz program Horizon 2020

Vodič kroz program Horizon 2020

U vodiču je predstavljena detaljna analiza strukture aktualnog programa Europske unije namjenjenog financiranju istraživačkih i inovativnih projekata.

Cilj ove publikacije je pružiti detaljan opis programa Horizon 2020 te predstaviti različita tijela koja imaju značajnu ulogu u upravljanju i nadzoru EU sredstava koja su osigurana za razdoblje od 2014. do 2020. godine za znanstveno-istraživačke aktivnosti.

Osim proračuna postojeće generacije programa Horizon 2020, u publikaciji su predstavljene i prethodne generacije ovog programa, uključujući i proračunska sredstva kojima su prethodnici raspolagali.

Više informacija na:http://bookshop.europa.eu/en/horizon-2020-budget-and-implementation-pbQA0115821/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content