Home » Uspješno završen projekt Web’n’Work

Uspješno završen projekt Web’n’Work

Odobrenjem konačnog Zahtjeva za nadoknadu sredstava, uspješno je završen projekt Web'n'Work financiran iz Europskog socijalnog fonda. Nositelj ovog projekta bila je udruga DEŠA-Dubrovnik, a LAG 5 je u razdoblju od 26.03.2019. do 25.03.2020. kao partner provodio aktivnosti na otocima Korčuli i Lastovu, te na poluotoku Pelješcu.

Cilj projekta Web’n’Work bio je unaprijediti znanje i stručnosti nezaposlenih žena i mladih u svrhu samozapošljavanja i jačanja kompetencija na tržištu rada, a time i stvoriti konkurentno gospodarstvo u Dubrovačko–neretvanskoj županiji. Stoga je u sklopu projekta na području LAG-a 5 organizirano 12 face-to-face kreativnih i zanatskih radionica koje su uvrštene u e-Learning platformu projekta. E-Learning platforma nalazi se on-line na linku https://wnw.up4c.eu/ i omogućava kontinuiranu edukaciju svim zainteresiranim nezaposlenim osobama.

LAG 5 zahvaljuje svim dionicima na projektu Web’n’Work koji su sudjelovali na radionicama, umrežavanju i u komunikaciji. Posebne zahvale i čestitke na provedenom projektu upućujemo udruzi DEŠA-Dubrovnik koja je kao koordinator iznimno uspješno privela projekt kraju, te se nadamo novoj suradnji u skoroj budućnosti.

REALIZIRANO U SKLOPU PROJEKTA
KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content