Home » UNIQA osiguranje – “Radost života” – financijska potpora djeci i mladima

UNIQA osiguranje – “Radost života” – financijska potpora djeci i mladima

UNIQA osiguranje poziva sve udruge, ustanove i društva koja provode aktivnosti za dobrobit i poboljšanje života u zajednici, osobito djece i mladih, da prijave projekte i inicijative koji promiču različitost i toleranciju, obogaćuju i usrećuju, a za njihovu realizaciju potrebna im je financijska podrška.

Projekti se mogu prijaviti u tri kategorije:

Humanitarno djelovanje – projekti i inicijative namjenjene najranjivijim skupinama djece i mladih u društvu, uključujći zdravstvenu i socijalnu zaštitu (djeca i mladi s teškoćama u razvoju, s posebnim potrebama, s teškoćama u ponašanju, pripadnici manjina, djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Kultura, obrazovanje, znanost i sport – projekti i inicijative koje promiču vrijednosti kulture, obrazovanja, znanosti i sporta, osobito među djecom i mladima i pridonose obogaćivanju kulturnog sadržaja lokalne zajednice te potiču umjetničko stvaralaštvo i kreativnost te dostupnost sadržaja iz kulture, znanosti i sporta svima.

Zaštita okoliša i održivost – projekti i inicijative koji pridonose očuvanju prirodne raznolikosti okoliša i njihovoj zaštiti te pridonose edukaciji stanovništva o važnosti očuvanja okoliša; inovativna rješenja koja doprinose zaštiti okoliša i smanjenju utjecaja na okoliš.

Projekte mogu prijaviti registrirane nevladine udruge i sportski klubovi, kulturne, medijske i obrazovne ustanove te savezi i društva. Prilikom odabira projekata ili inicijativa posebno će se cijeniti inovativnost i originalnost. Projekt ili inicijativa trebaju biti kvalitetno napisani, predstavljeni te realno provedivi. 

Projekti prijavljeni do kraja siječnja 2017. godine bit će odabrani do 31. ožujka 2017. godine. Projekti prijavljeni do 01. rujna 2017. bit će odabrani do kraja rujna 2017. godine.

Prijavni obrazac i detaljnije informacije možete pronaći ovdje.

POVEZANE VIJESTI
Skip to content