Home » Treća izmjena Lokalne razvojne strategije LAG-a 5 2014-2020

Treća izmjena Lokalne razvojne strategije LAG-a 5 2014-2020

14. izvanredna Skupština Lokalne akcijske grupe „LAG 5“ održana je 8. lipnja 2020. godine u svrhu izmjene Lokalne razvojne strategije LAG-a 5 za razdoblje 2014-2020.

Skupština je održana online putem Google Meet aplikacije i fizički na adresi ureda LAG-a u Korčuli, Trg sv. Justine 13, s početkom u 11 sati i sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Otvaranje Skupštine
  2. Utvrđivanje broja nazočnih i kvoruma
  3. Usvajanje Dnevnog reda
  4. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja Zapisnika
  5. Izmjena LRS LAG-a 5 2014-2020

Nakon pozdravnih riječi fizički i online nazočnim članovima, Predsjednik LAG-a Vjeran Filippi otvorio je Skupštinu. Sjednici su prisustvovala 54 člana od sveukupno 100 članova LAG-a 5, čime je postignut kvorum za pravovaljano donošenje odluka.

Po usvajanju dnevnoga reda te izboru zapisničara i ovjerovitelja zapisnika, voditeljica LAG-a Katarina Slejko izvijestila je prisutne o rezultatima javnog savjetovanja za izmjenu „Lokalne razvojne strategije LAG-a 5 2014-2020“ koje je provedeno u razdoblju od 21. travnja do 04. svibnja 2020. godine s ciljem istraživanja interesa dionika LAG 5 područja za pojedine natječaje predviđene LRS-om. Na temelju dobivenih rezultata LAG-5 mijenja alokaciju sredstava za pojedine tipove operacija, kako bi što bolje odgovorili na potrebe lokalnih gospodarstvenika, te potpunije i brže ispunjenje razvojnih ciljeva.

Prema ishodu savjetovanja, mjere za koje je iskazan interes i za koje se planiraju LAG natječaji su TO 1.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (4.1.1. PRR RH), TO 1.1.4. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava (6.3.1. PRR RH) i TO 2.1.2. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima (6.4.1. PRR RH).

Budući da se na razini LAG-ova više neće aktivirati podmjera 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“, predložena je realokacija sa TO 6.2.1. iz važećeg Plana provedbe LRS na TO 7.4.1. Za provedbu TO 6.3.1. predložena je realokacija za dodjelu pet potpora prema iskazanom interesu iz savjetovanja, gdje bi se dio realokacije s TO 6.2.1. ubrojio iznosu preostalom od 1. natječaja TO 6.3.1. Za provedbu TO 6.4.1. predviđeno je 120.000 eura sukladno važećem ugovoru, te bi se taj natječaj raspisao u zadnjem kvartalu i po završetku nacionalnog natječaja. Za TO 4.1.1. predložena je realokacija neraspodijeljenih sredstava s mjera 6.2. i 6.4. te pribrajanje iznosu iz važećeg Plana provedbe LRS.

Nakon što je navedena točka dnevnoga reda stavljena na raspravu, pristupilo se glasovanju te su nazočni članovi Skupštine jednoglasno prihvatili treću izmjenu Lokalne razvojne strategije LAG-a 5 2014-2020 i Plana provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a 5 2014-2020.

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content