Home » Tradicijske ribolovne vještine, vjerovanja i običaji na Jadranu proglašeni su nematerijalnim kulturnim dobrom

Tradicijske ribolovne vještine, vjerovanja i običaji na Jadranu proglašeni su nematerijalnim kulturnim dobrom

Dana 8. studenog 2016. godine na 113. sjednici Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnoga dobra pri Ministarstvu kulture, prijedlog Otočnog sabora, Konzervatorskog odjela u Zadru i Sveučilišta u Zadru-Tradicijske ribolovne vještine, vjerovanja i običaji na Jadranu proglašeni su nematerijalnim kulturnim dobrom u smislu članka 9. stavka 1. alineja 3. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Predlagači malog ribolova kao kulturnog dobra tj. Tradicijskih ribolovnih vještina, vjerovanja i običaja na Jadranu su „Otočni sabor“ i Sveučilište u Zadru. Autori obrazloženja i prijavne dokumentacije su dr.sc. Josip Faričić, redovni profesor sa Odjela za geografiju Sveučilišta u Zadru i mr.sc. Filip Đinđić, etnolog-konzervator član radne skupine ispred Ministarstva kulture.

Nakon proglašenja nematerijalnim kulturnim dobrom i donošenja konačnog rješenja o „Tradicijskim ribolovnim vještinama, vjerovanja i običajima na Jadranu“ Ministarstvo poljoprivrede i Uprava za ribarstvo bi trebali upoznati Europsku komisiju o donošenoj odluci i donijeti zakonske akte di bi se navedena odluka o nematerijalnim kulturnim dobrom mogla provoditi.

Mislimo da je donesena odluka o nematerijalnim kulturnim dobrom u skladu sa donesenom rezolucijom u Europskom parlamentu o inovacijama i diversifikaciji malog obalnog ribolova u područjima koja ovise o ribolovu.

Izvor: http://www.otocnisabor.hr/novost/94/tradicijske-ribolovne-vje%C5%A1tine-vjerovanja-i-obi%C4%8Daji-na-jadranu-progla%C5%A1eni-su-nematerijalnim-kulturnim-dobrom

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content