Home » Studijski posjet Rumunjskoj

Studijski posjet Rumunjskoj

HNV link (High Nature Value Farming: Learning, Innovation and Knowledge) je projekt financiran EU novcem unutar programa Horizon 2020.

Cilj projekta je pronaći i podijeliti inovacije koje podupiru razvoj održivog stočarstva i poljoprivrede u područjima visoke bio raznolikosti diljem EU, točnije transfer znanja i partnerstva unutar 10 područja učenja (LA-learning areas) u Velikoj Britaniji (Dartmoor), Portugalu (Sitio de Monfurado), Bugarskoj (Western Stara Planina region), Švedskoj (Dalsland), Grčkoj (Thessalia), Irskoj (The Burren), Francuskoj (Causses and Cevennes), Španjolskoj (La Vera, Extremadura) i Rumunjskoj (Eastern hills of Cluj). Hrvatski partner projekta je LAG-5 iz Orebića, a naše „područje učenja“(LA) obuhvaća područje LAG-a 5, (Dubrovačko primorje, Pelješac, Mljet, Lastovo i Korčulu), LAG Škoji (Hvar, Vis i Šolta) te područje LAG-a Brač, otok Brač.

Zajedničko ovim lokacijama je ekstenzivan pristup poljoprivredi gdje se teško dobiva veliki prinos ali se zadržava i čuva iznimna prirodna vrijednost područja uz visokokvalitetni finalni proizvod, specifičan je i karakteristični mozaični krajobraz omeđen suhozidima. Problemi istih su izoliranost i depopulacija stanovništva pa se umrežavanjem i dijeljenjem znanja i iskustava ovi problemi nastoje prebroditi.

Za Hrvatsku HNV Link predstavlja početak valorizacije i inventarizacije visokovrijednog krškog područja prema LEADER metodologiji koja znači fokusiranost na lokalne potrebe i održivi razvoj na mikrorazini, unutar zatvorenih otočkih ekosustava. Ovaj projekt je platforma preko koje će se žiteljima, a napose poljoprivrednicima s područja LAG-a 5, LAG-a/FLAGA-a Brač i LAG-a/FLAG-a Škoji omogućiti potpora za razvoj postojećih i implementaciju novih inovacija koje će doprinijeti njihovoj socioekonomskoj održivosti ali i koje će istovremeno biti alati kojima će se očuvati jedna od najvećih razina biološke raznolikosti na razini Europske unije. Riječ je o projektu koji južnu Hrvatsku, napose južnodalmatinske otoke stavlja u europski fokus kao žarište bioraznolikosti i mjesto ”zelenih” inovacija.>
Studijski posjed Rumunjskoj trajao je od 1. do 4. listopada 2018.

Dan 1.

Po dolasku u Cluj, hrvatski tim kojeg su činili predstavnici LAG-a 5, LAG-a/FLAG-a Brač i LAG-a/FLAG-a Škoji (6 ljudi) dočekan je od strane rumunjskih kolega na projektu. Domaćini studijskog posjeta bili su predstavnici znanstvenika i civilnog društva  uključeni u projekt kao partneri ili suradnici. Iz zračne luke išlo se na fakultet Poljoprivrednih i animalnih znanosti u Cluju (Cluj je inače grad sa 4 sveučilišta) te nakon kratkog predstavljanja, obilaska i upoznavanja zajedno sa domaćinima krenulo se dalje u 3 sata vožnje udaljen Saschiz u Transilvaniji. Tu smo ugošćeni tradicionalnom večerom u ugodnom ambijentu stare obiteljske kuće na eko imanju, agroturizmu “Casa de pe deal” kojeg vode mladi bračni par, a bave se povrćem od kojeg rade razne finalne proizvode (ajvare, namaze,…). Poslije večere odlazimo u Viscri, selo u Transilvaniji (područje Tarnava Mare) gdje smo bili smješteni sljedećih dana.

Dan 2.
Zanimljivost Viscria, osim što je kao i većina ostalih mjesta u okruženju saksonskog podrijetla (naseljena još u 15. stoljeću njemačkim pučanstvom, ističu se specifičnim rasporedima naselja i kulturnom ostavštinom) je da je vlasnik jedne od seoskih kuća princ Charles iz engleske kraljevske obitelji koji je čest posjetitelj ovog lijepog kraja i donator lokalnih udruga. Sa domaćinima i predstavnicima udruga koje se bave implementacijom agro okolišnih mjera išči smo konjskim zapregama iz Viscrija na okolne pašnjake te posjet tipičnoj farmi ovaca gdje se ujedno radi sir. Objašnjen je koncept kako usuglasiti stočarsku proizvodnju (većinom krave i ovce) ovog kraja koji obiluje visoko vrijednim pašnjacima sa očuvanjem pojedinih vrsta flore i faune koja tu obitava kao i na cijelom području koje obuhvaća Natura 2000. Kovačka radnja za proizvodnju suvenira (potkove) i radnja za preradu vune u uporabne predmete izvrstan je primjer uključivanja lokalne, u ovom slučaju romske zajednice u održivo gospodarenje lokalno raspoloživim resursima.

Dan 3.
Odlazi se na Angofa HNV obrazovnu farmu (farma crnih angusa NGO udruge) i zgradu buduće eko škole koju obnavlja Adept fundacija. Ova fundacija kupuje velike površine zemljišta s ciljem očuvanja pašnjaka uporabom agrookolišnih mjera uz uzgoj crnih angusa kao dio priče. Posjet  ekološkom imanju “Legume de la hetiur”, proizvodnja povrća (oko 3 ha pola na otvorenom pola u zaštićenim prostorima) i proizvoda od povrća. Izravna prodaja kupcima na imanju ili na tržnici u gradu, promidžba putem društvenih mreža. Saschiz, posjet prostorima udruge Adept, lokalnom LAG-u, pogonu “SES Fruleco Social Innovation for food processing”, izvrstan primjer gdje mještani koriste zajedničku opremu za procesuiranje proizvoda od voća i povrća po EU higijenskim normama financiranu iz europskog socijalnog fonda. Privatni turističko-informativni centar. Lokalna radionica keramike tipične za ovaj kraj također je dio projekta oživljavanja kraja starim djelatnostima.

Dan 4.
Sighisoara, turistički obilazak. Srednjovjekovni grad s rodnom kućom grofa Vlada Tepeša (Drakule). Povratak kući.
Ova razmjena iskustava, praksi i znanja koristiti će svima otvarajući nove vidike budućeg boljeg vrednovanja i egzistiranja održive poljoprivredne proizvodnje na našem HNV link području.
Rumunjska, predivna zemlja srdačnih ljudi.

POVEZANE VIJESTI
Skip to content