Home » Strategija pametne specijalizacije

Strategija pametne specijalizacije

Ministarstvo gospodarstva je kao glavno koordinacijsko tijelo tijekom dvije i pol godine, vodilo proces stvaranja Strategije pametne specijalizacije (S3) - jednog od najvažnijih strateških gospodarskih okvira za Republiku Hrvatsku.

Strategija pametne specijalizacije predstavlja novi pristup gospodarskom razvoju koji je baziran na ciljanoj podršci istraživačko razvojnim aktivnostima i inovacijama. Države članice usredotočile su se na stvaranje novog modela gospodarskog rasta koji će povećati ukupnu konkurentnost EU i smanjiti razlike u razvoju između gospodarstava svojih 28 članica.

S3 za Republiku Hrvatsku predstavlja sveukupnu procjenu upravljačkih kapaciteta javnog sektora, instrumenata za poticanje inovacija, te ključne osnove za inovacije – istraživačkih kapaciteta i ljudskog kapitala. Njome se predlaže snažni okvir za praćenje i vrednovanje, te omogućuje sektorska analizu pet prioritetnih područja gospodarstva i njihov inovacijski potencijal.

Vizija i ciljevi

Vizija i glavni strateški cilj postići će se ostvarivanjem šest specifičnih strateških ciljeva usmjerenih prema pametnom, uključivom i održivom rastu Republike Hrvatske.

Tematska prioritetna područja i horizontalne teme

Za glavni fokus Strategije pametne specijalizacije u Republici Hrvatskoj odabrano je pet tematskih prioritetnih područja (TPP)s relevantnim tehnološkim i proizvodnim poljima:

 • Zdravlje i kvaliteta života

 • Energija i održivi okoliš

 • Promet i mobilnost

 • Sigurnost

 • Hrana i bio-ekonomija

Hrvatska je također definirala dvije horizontalne teme koje mogu pridonijeti većoj dodanoj vrijednosti hrvatske proizvodnje i potaknuti nastajanje novih gospodarskih aktivnosti, porast produktivnosti hrvatskog gospodarstva i nastanak novih i održivih prilika za zapošljavanje.Horizontalne teme su:

 • KET (ključne razvojne tehnologije) i

 • ICT (informacijske i komunikacijske tehnologije)

Glavni izvori financiranja

Za provedbu Akcijskog plana za S3 najvažniji instrumenti bit će financirani u okviru EFRR – Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) kroz dvije prioritetne osi:

Prioritetna os 1- Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija koja će se usredotočiti na istraživanja, tehnološki razvoj i inovacije.

Prioritetna os 3-Poslovna konkurentnost koja će pružiti podršku MSP-ovima. Usporedno, kroz ESF, OP Učinkoviti ljudski resursi, značajan doprinos S3 pružiti će se u polju pametnih vještina.

Akcijski plan

U nastavku prikazujemo najbitnije elemente akcijskog plana koji su vezani uz poduzetništvo te istraživanje i razvoj.

 • 2016/2017:uspostava Centara kompetencija kao potrebne inovacijske infrastrukture – posebno onih koji predviđaju suradnju velikih poduzeća s MSP

 • 2016/2017:Podrška ulaganjima MSP-ova u provedbi novih rješenja u područjima tehnologije, proizvodnih i organizacijskih inovacija, uključujući marketinške inovacije, savjetovanje vezano uz dizajn i inovacije

 • 2016.inicijative klastera konkurentnosti (analiza, preporuka za politike, benchmarking, ciljane podrške u internacionalizaciji)

 • 2017:razvoj financijskih instrumenata koji se mogu koristiti za podršku društveno korisnim inovacijama

Više na

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content