Home » Sredstva za sanaciju opožarenih šuma privatnih šumoposjednika

Sredstva za sanaciju opožarenih šuma privatnih šumoposjednika

Temeljem Zakona o šumama, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je prošle godine Pravilnik o Upisniku šumoposjednika. Upis u Upisnik je obavezan za šumoposjednike koji žele ostvariti prava na sredstva iz naknade za korištnje općekorisnih funkcija šuma, subvencija i potpora iz Proračuna Republike Hrvatske i drugih izvora sukladno posebnim propisima kao i korištenje mjera iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. koje su namijenjene gospodarenju šumama.

Upis u Upisnik provodi Ministarstvo i izdaje rješenje o upis u Upisnik, a upisom svaki šumoposjednik dobiva matični identifikacijski broj šumoposjednika (MIBŠ). Uvjet upisa u Upisnik je posjedovanje šume i šumskog zemljišta, a pravo na upis u Upisnik imaju fizičke i pravne osobe s prebivalištem/sjedištem na teritoriju Europske unije čija se šuma i šumsko zemljište nalazi na teritoriju Republike Hrvatske.

Za upis šumoposjednik podnosi Ministarstvu zahtjev za upis (70,00 kn upravne pristojbe-biljaga) koji čini ispunjeni i potpisani obrazac Zahtjeva za upis u Upisnik i prijava promjena te potrebnu dokumentaciju. Vlasništvo/posjed šume i šumskog zemljišta dokazuje se izvatkom iz zemljišnih knjiga, izvatkom iz katastra, prvomoćnom sudskom odlukom ili pravomoćnim rješenjem nadležnih tijela.

Detaljne upute za prijavu naći ćete na: http://www.savjetodavna.hr/adminmax/publikacije/koraci_upisnik_14_.pdf

Pravilnik na: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_11_137_2605.html

Za dodatne informacije obratite se Savjetodavnoj službi, Tomislav Dilber na 099 229 8807 ili Tomislav.Dilber@savjetodavna.hr 

 

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content