Home » ŠESTI NATJEČAJ LAG-A I DRUGI ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” (TO 4.1.1. PRR RH)

ŠESTI NATJEČAJ LAG-A I DRUGI ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” (TO 4.1.1. PRR RH)

LAG 5 objavljuje 26. lipnja 2020. godine šesti natječaj temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a 5 2014-2020. za TO 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” (sukladan TO 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja; referentna oznaka natječaja: 20/1.1.1.)

PREDMET NATJEČAJA: Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a 5 u koje spadaju općine Blato, Lumbarda, Smokvica, Vela Luka, Lastovo, Mljet, Orebić, Ston, Janjina i Trpanj, te grad Korčula.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA: 450.557,12 HRK.

POTENCIJALNI KORISNICI: Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, proizvođačka organizacija, poljoprivredna zadruga, obrt registriran za poljoprivrednu djelatnost, trgovačko društvo za poljoprivrednu djelatnost, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, te obrti, mikro i mala i srednja poduzeća.

Nositelj projekta mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva (izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga) i to:

  • za projekte u sektoru voća, povrća i cvijeća najmanje 6.000 EUR;
  • za projekte u ostalim sektorima najmanje 8.000 EUR.

IZNOS I INTENZITET POTPORE:

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 30.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, osim za mlade poljoprivrednike kod kojih se intenzitet potpore može uvećati za 20%.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

  1. ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje
  2. kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda
  3. kupnja nove poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju uključujući sektor vinogradarstva (nije prihvatljivo ulaganje u nabavu poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila isključivo u svrhu obavljanja uslužnih djelatnosti)
  4. restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino
  5. kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja prijave projekta, ali ne prije 1. siječnja 2014.godine
  6. prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013 i/ili
  7. uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje (privođenje poljoprivrednog zemljišta kulturi), u svrhu realizacije projekta.

Detaljna pojašnjenja prihvatljivih aktivnosti u tekstu ovoga Natječaja.

Prijave projekata podnose se od 13. srpnja 2020. do 13. kolovoza 2020. isključivo preporučenom poštom na adresu: Lokalna akcijska grupa ”LAG 5”, Trg sv. Justine 13, 20260 Korčula.

Prijave projekta podnose se sukladno Natječaju LAG-a 5, TO 1.1.1., koristeći obrasce i priloge koji su sastavni dio Natječaja.

Info radionice za 6. LAG natječaj TO 1.1.1. održavaju se:
• 1. srpnja 2020. (srijeda) u Potomju od 9:00 do 12:00 sati, podružnica LAG-a 5 na adresi Potomje 21
• 2. srpnja 2020. (četvrtak) u Korčuli od 10:30 do 12:30 sati, konferencijska dvorana na adresi LAG-a 5 Trg sv. Justine 13 (1 kat)
• 3. srpnja 2020. (petak) u Stonu od 9:00 do 11:00 sati, vijećnica Općine Ston
• 3. srpnja 2020. (petak) u Putnikovićima od 12:00 do 14:00 sati, Dom vinarske tradicije Putniković

Sva pitanja povezana s ovim Natječajem moguće je poslati od dana objave natječaja do dana završetka podnošenja prijave projekata isključivo putem e-pošte na adresu: ured@lag5.hr. Odgovori će biti objavljeni na mrežnim stranicama LAG-a 5 kao prilog ovom natječaju.

{phocadownload view=filelist|id=31|ordering ascending|target=s|limit=10}

{phocadownload view=filelist|id=33|target=s|limit=10}

{phocadownload view=filelist|id=32|target=s|limit=10}

POVEZANE VIJESTI
Skip to content