Home » Seminar “Inovacije za visoko vrijedne poljoprivredne površine na otocima”

Seminar “Inovacije za visoko vrijedne poljoprivredne površine na otocima”

U sklopu provedbe projekta Obzor 2020 "Poljoprivreda na područjima velike prirodne vrijednosti: učenje, inovacije i znanje", LAG 5 organizira jednodnevni seminar sa predstavnicima javnog, civilnog, znanstvenog i privatnog sektora na kojem će se predstaviti rezultati dosadađnjeg istraživanja na temu visokovrijedne poljoprivrede na području LAG-a 5, LAG-a Brač i LAG-a Škoji.

U sklopu projekta izrađena je osnovna analiza upotrebe poljoprivrednih površina te njihov utjecaj na bioraznolikost s jedne strane te ekonomski potencijal za razvoj poljoprivrede i turizma s druge. Analiza obuhvaća područje otoka Šolta, Brač, Hvar, Vis, Lastovo, Korčula, Mljet, poluotok Pelješac te Dubrovačko primorje.

Svrha ovog dokumenta jest dati povijesni pregled korištenja poljoprivrednih površina na dalmatinskim otocima s osvrtom na glavne ekonomske aktivnosti, biološku raznolikost, stanje poljoprivrede, prostorno planiranje i ljudsku geografiju. Dokument treba poslužiti kao podloga za raspravu o razvojnim perspektivama dalmatinskih otoka u kontekstu poljoprivredne proizvodnje visoke prirodne vrijednosti i održivog razvoja turizma.

Cilj seminara je da se:

  • raspravi i definira vizija visokovrijedne poljoprivrede i s njom povezanih ekonomskih aktivnosti te glavne prepreke za njezino ostvarivanje
  • raspravi i izaberu najrelevantnije inovacije u segmentu poljoprivrednih praksi za područja visoke prirodne vrijednosti te definira inovacijski jaz
  • postigne konsenzus o inovacijama koje treba poticati i definiraju koraci koje treba napraviti da bismo razvili strategiju na regionalnoj i LAG  razini da bismo te inovacije promovirali

Seminar će se održati u Gradskoj vijećnici u gradu Korčuli (Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 1.kat) u petak 14.srpnja 2017. godine s početkom u 12:30 sati.

Program seminara Link

REALIZIRANO U SKLOPU PROJEKTA
KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content