Home » Sažetak četvrte sjednice Upravnog odbora “LAG-a 5”

Sažetak četvrte sjednice Upravnog odbora “LAG-a 5”

Sjednica Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe - LAG 5, održana je u četvrtak, 3. travnja 2014. godine u prostorijama LAG-a u Orebiću. Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog odbora LAG-a 5, te članovi Nadzornog odbora. Troje je ispričalo svoj izostanak.

Predsjednica Maja Cebalo predložila je dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen:

 – Odluka o primanju novih članova

– Izvješće o radu za 2013. godinu
– Financijsko izvješće za 2013. godinu
– Izvješće Nadzornog odbora za 2013. godinu
– Izvješće o radu Tajništva za prvo tromjesečje 2014. godine
– Prijedlog Programa rada i proračuna za 2014. godinu
– Priprema Izborne Skupštine
– Izmjene i dopune Statuta
– priprema izbornih lista
– Razno

Broj zainteresiranih za članstvo u LAG-u 5 se znatno povećao osnivanjem Tajništva. Upravni odbor je jednoglasno prihvatio članstvo 57 kandidata. Na dan održavanja sjednice, LAG 5 ima 98 članova.
Planiraju se sastanci s direktorima TZ jer zbog nejasnog tumačenja pravilnika i zakona o TZ još uvijek premalo Turističkih zajednica ima članstvo u LAG-u.
Izviješće o radu i Financijsko izvješće za 2013. godinu jednoglasno su prihvaćeni.
Nakon isteka probnog roka od 3 mjeseca tajnici Mariji Roglić produžuje se Ugovor o radu na narednih 9 mjeseci ugovoren temeljem natječaja.
Tajnica je u kratkim je crtama iznijela izvještaj o tome što je učinjeno u prva tri mjeseca rada: otvoren je ured LAG-a i započeli su s radom područni uredi u Stonu i Veloj Luci. Učlanjeno je novih 27 članova, primljeno i organizirano novih 8 volontera i volonterki, prijavljeno 6 novih projekata, organizirane aktivnosti u sklopu podmjere 1, mjere 202, osigurano predfinanciranje od strane općine Orebić i grada Korčule, ispunjenje su sve obveze prema Ministarstvu poljoprivrede i odobren je u iznosu od 100% zahtjev za isplatu za 2 tromjesečje. Volonteri LAG-a trenutno rade na 20-ak projekata članova LAG-a.
Program rada i proračun za 2014. godinu je prihvaćen, a biti će korigiran za troškove plaće tajništva LAG-a.
Prijedlog izmjena i dopuna Statuta je prihvaćen. Određena je članarina za individualne članove u iznosu od 100 kn za 2014. godinu.

POVEZANE VIJESTI
Skip to content