Home » Sastanak s predstavnicima Grada Korčule

Sastanak s predstavnicima Grada Korčule

Prošli tjedan su se predstavnici LAG-a 5 na inicijativu vijećnika i dogradonačelnika grada Korčule sastali da bi dodatno raspravljali o razvojnim potrebama i projektima koji su ključni za grad Korčulu a smatraju da trebaju biti uključeni u Zeleni plan LAG-a 5.

Grad Korčula jedna je od najnaseljenijih i među razvijenijim jedinicama lokalne samouprave na našem području, a ističu se kao jedini s vlastitom lokalnom razvojnom agencijom KORA što je dobar pokazatelj visoke razine osviještenosti Korčulana kada je u pitanju strateško planiranje i priprema strateških projekata u svrhu dugoročnog razvoja lokalne zajednice. U skladu s tom svijesti razgovarali smo s predstavnicima o njihovoj inicijativi da se osnuje poseban odbor koji bi bio zadužen za komuniciranje s LAG-om. Riječ je o ideji da se formira radna skupina zainteresiranih i kompetentnih pojedinaca koji će biti zaduženi da sve potrebe grada iskomuniciraju što s LAG-om što u strateške i operativne dokumente LAG-a 5 kao što je Lokalna razvojna strategija i Zeleni plan LAG-a 5.

Svakako treba pohvaliti ovu inicijativu našeg osnivačkog člana jer je činjenica, i nešto što je tajnica LAG-a u svakom razgovoru s čelnicima jedinica lokalne samouprave ponavljala na svakom sastanku, koliko je određena jedinica lokalne samouprave zainteresirana za sudjelovanje u radu LAG-a 5 i izradi njihovih strateških i operativnih dokumenata toliko će koristi imati od samog LAG-a i članstva u njemu.

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content