Home » Regionalni sastanak o provedbi Leader pristupa unutar Programa regionalnog razvoja 2014-2020.

Regionalni sastanak o provedbi Leader pristupa unutar Programa regionalnog razvoja 2014-2020.

Sa sastanka u StonuU srijedu, 21. svibnja 2014. s početkom u 10 h u konferencijskoj sali Ville Korune u Malom Stonu, održao se Regionalni sastanak o provedbi Leader pristupa unutar programa regionalnog razvoja 2014.-2020.
Foto: LAG5

Radilo se o prvom danu dvodnevnog programa koji je organizirao LAG 5 u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, a suorganizator drugog dana programa bio je LAG Neretva. Na sastanku su sudjelovali predstavnici LAG-ova Dubrovačko –neretvanske županije: LAG-a 5, LAG-a Neretva, LAG-a 2. Od službenih tijela prisustvovali su i predstavnik Ministarstva poljoprivrede Ivan Ciprijan, predstavnice APPRRR-a Ana Gadže i Jelena Tomić Jović, načelnik Općine Ston, direktorica regionalne razvojne agencije Dunea Melanija Milić, predstavnici razvojne agencije grada Dubrovnika DURA te predstavnici jedinica lokalne samouprave s područja LAG-a 2.

Predstavnik Ministarstva poljoprivrede, Ivan Ciprijan, predstavio je Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.- 2020. prema kojem uredba ruralnog razvoja EU definira tri dugoročna strateška cilja i šest prioriteta. Prvi cilj je poticanje konkurentnosti poljoprivrede, drugi je osiguranje održivog upravljanja prirodnim resursima i akcije protiv klimatskih promjena, te treći strateški cilj – postizanje uravnoteženog teritorijalnog razvoja ruralnih gospodarstava i zajednica, uključujući stvaranje i zadržavanje radnih mjesta. RH se, kako navodi gosp. Ciprijan, odlučila na provedbu 16 mjera koje uključuju svaka po dvije podmjere, te je detaljnije je predstavio neke od mjera posebno važne za LAG-ove Dubrovačko-neretvanske županije. Ciprijan je istaknuo razlike između novog EAFRD i prethodnog IPARD programa, od kojih su važnije da korisnik ne mora biti u sustavu PDV-a, da nema ograničenja kapaciteta, te su prihvatljivi svi sektori poljoprivredne proizvodnje i postoji mogućnost avansnog plaćanja 50% od iznosa potpore, što dosad nije bio slučaj.

Slijedeće izlaganje predstavnika Ministarstva poljoprivrede bilo je o „Stanju provedbe LEADER pristupa u RH i LEADER mjera u PRR 2014.-2020.“ Prezentacija je uključivala osnovne podatke i karakteristike LAG-ova u Hrvatskoj. Naglašena je uloga Lokalne razvojne strategije u narednom programskom periodu od 2014.- 2020. i uloga Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanje u provedbi LEADER pristupa 2014.-2020. Obrazložena je uloga samih LAG-ova u provedbi LEADER pristupa, prikazane informacije o stanovništvu u LAG-ovima u RH, površinu koju prekrivaju kao i JLS koje uključuju. Tema LAG-ova u Dubrovačko-neretvanskoj županiji izazvala je značajnu raspravu poradi nezavidnog položaja LAG-a 2 koji uključuje samo dvije JLS. Uvjet u budućem programskom razdoblju će biti minimum uključivanja 5 JLS. Sa zaključkom vrlo specifične situacije Dubrovačko – neretvanske županije koja je fizički odvojena i prometno nepovezana, te međusobno vrlo udaljena, tražit će se izuzeće i opstanak LAG-a 2 s pripajanjem okolice grada Dubrovnika kao treće JLS.

Predstavnica Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ana Gadže, predstavila je ulogu Agencije u provedbi postpristupnog programa EADRR (2014.-2020.). Nova decentralizirana struktura EFF/EAFRD uključuje, osim centralnog ureda u Zagrebu, i pet regionalnih ureda: Zagreb, Bjelovar, Osijek, Rijeka i Split. Predstavnica Agencije sudionike sastanka detaljno je provela kroz elektronsku prijavu kakva se očekuje u budućnosti. Na samom kraju, Jelena Tomić Jović, također predstavnica Agencije, dala je upute, savjete i smjernice LAG-ovima kako bi ostvarili što bolju suradnju i rezultate u budućnosti. Nakon kraće diskusije uslijedio je ručak. Sastanak je završio u 15:00 h.

 

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content