Home » Radionice za izradu studije razvoja pametnih sela na LAG 5 području – Korčula i Putniković

Radionice za izradu studije razvoja pametnih sela na LAG 5 području – Korčula i Putniković

Pozivamo Vas na sudjelovanje radionicama za izradu studije razvoja koncepta pametnih sela na području LAG-a 5, koje će se održati 27. rujna 2022. godine (utorak) u Gradskoj vijećnici u Korčuli, s početkom u 10.00 sati 28. rujna 2022. godine (srijeda) u Domu vinarske tradicije u Putnikovićima, s početkom u 10.00 sati

LAG-u 5 odobrena je potpora za Izradu studije razvoja koncepta pametnih sela na području LAG-a 5, prijavljene na Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi Akcijskog plana Nacionalne ruralne mreže – 2021. – 2022., godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2022. godinu.
Za izradu studije razvoja koncepta pametnih sela na području otoka Korčule, Mljeta i Lastova te poluotoka Pelješca, odobreno je 90.000,00 kn, a sufinancirat će se sredstvima Mjere 20 „Tehnička pomoć“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2021. – 2024.

Izradom studije razvoja koncepta pametnih sela LAG 5 želi pristupiti rješavanju identificiranih problema primjenjujući modernu tehnologiju i koncept digitalizacije. Studijom će se obuhvatiti aktivnosti i specifičnosti područja koje LAG 5 obuhvaća, te će se identificirati problemi i predložiti njihova rješenja, pri čemu će se studija fokusirati na primjenu konkretnih rješenja. Izradom predmetne studije LAG 5 želi svim dionicima približiti koncept digitalizacije te pružiti priliku za korištenje moderne tehnologije. U izradu studije uključit će se veći broj dionika koji će imati priliku kreirati važan strateški dokument. Obzirom na specifičnost područja, studija će svojom metodologijom izrade, identificiranim problemima i predloženim rješenjima biti primjenjiva na širem području od samog područja što ga LAG 5 obuhvaća.

Program:
1. Teorijski dio – kontekst pametnih sela
2. Praktični dio – rad u grupama
3. Definiranje problema na području LAG-a 5
4. Prijedlozi za rješavanje izabranih problema – naglasak na novim metodama i digitalnim rješenjima
5. Razvoj rješenja

Naglasak radionica je na praktičnom dijelu kojim želimo potaknuti sudionike na promišljanje i pronalazak rješenja kojima bi se unaprijedio život na području LAG-a 5. Aktivnim sudjelovanjem svi sudionici imat će priliku dati svoj doprinos u izradi studije usmjerene na kreiranje aktivnosti koja će primjenjivati nove metode i digitalna rješenja.

Pozivamo sve zainteresirane da svojim sudjelovanjem doprinesete izradi studije razvoja koncepta pametnih sela na području LAG-a 5 odnosno za svih 11 JLS koje LAG 5 obuhvaća. 

Podmjera 20

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content