Home » Radionice za dionike u turizmu – Blutoursystem, Interreg IT-HR

Radionice za dionike u turizmu – Blutoursystem, Interreg IT-HR

U sklopu projekta Interreg IT-HR, na kojem je LAG 5 partner, održavaju se radionice za dionike u turističkom sektoru, predstavnike lokalne samouprave, udruge i obrazovne institucije.Cilj radionica je unaprijeđenje znanja i vještina dionika u korištenju digitalnih oblika komuniciranja, destinacijskom menadžmentu, profesionalizaciji pružatelja usluga i kvalitete turističkog proizvoda kao pretpostavki razvoja održivog turizma.

Radionice će voditi Institut za turizam, u Vijećnici Grada Korčule, Trg A. i S. Radića 1, Korčula, u sljedećim terminima:

1. Destinacijski menadžment – zadatci i mogućnosti – 6. lipnja 2019. od 10:00 do 16:00 sati
2. Kreativnost i kvaliteta kao odrednice razvoja turističke ponude – 7. lipnja 2019. od 09:00 do 12:00 sati
3. Primjena ICT-a za promociju turističke destinacije – 13. lipnja 2019. od 09:00 do 12:30 sati
4. Kako koristiti mobilne tehnologije i e-marketing kao stratešku prednost? – 13. lipnja 2019. od 14:00 do 17:30 sati
5. Kreiranje održivog turizma kroz inovaciju i interpretaciju – 14. lipnja 2019. od 09:00 do 12:00 sati.

Polaznici radionice dobiti će potvrde o sudjelovanju.
Za polaznike radionica je osigurano osvježenje

Molimo da se prijavite za sudjelovanje na radionicama na e-mail: projekti@lag5.hr.

Više o sadržaju radionica u privitku.

Blutoursystem_sadržaj_radionica.pdf

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content