Home » Radionica “Akcijski plan energetski održivog razvoja” u Orebiću

Radionica “Akcijski plan energetski održivog razvoja” u Orebiću

Radionica IEE projekta Beyond Energy Action Strategies (BEAST) o Akcijskom planu energetski održivog razvoja održati će se u petak, 25. rujna 2015. u Orebiću. BEAST radionica će biti održana u dvorani općine Orebić, Obala pomoraca 24, s trajanjem od 19:00h do 20:00h.

Na radionici će biti održana dva predavanja na kojima će predavači s Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu predstaviti projekt BEAST, lokalne akcije za povećanje udjela obnovljivih izvora energije i električnih vozila na području LAG-a 5 te Akcijske planove energetski održivog razvitka (SEAP).

SEAP-i su strateški dokumenti kojima jedinice lokalne uprave planiraju održivi razvoj te dostizanje zadanih ciljeva Europske unije o smanjenju emisija COza 20%, povećanju udjela OIE i energetske učinkovitosti za 20% do 2020. godine.

Predavači na radionici: Goran Krajačić, docent na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu, te Nikola Matak, član lokalnog organizacijskog odbora SDEWES konferencije.

Za više informacija posjetite link događaja.

POVEZANE VIJESTI
Skip to content