Home » Prva radionica za izradu nove LRS LAG 5 2023-2027

Prva radionica za izradu nove LRS LAG 5 2023-2027

Prva radionica za izradu nove Lokalne razvojne strategije LAG-a 5 za programsko razdoblje 2023.-2027. održat će se 21. rujna 2022. godine u Orebiću, s početkom u 16.30 sati. Održat će se ukupno četiri radionice na lokacijama: Orebić, Vela Luka, Ston i Korčula. Druga radionica održat će se u Veloj Luci početkom listopada.

Lokalna razvojna strategija LAG-a 5 za razdoblje 2023.- 2027. (LRS)
Prva radionica
Orebić, 21. rujna 2022. (srijeda) u 16.30 sati
Dvorana Općine Orebić, Obala pomoraca 24

Program:

16.30 LRS u novom programskom razdoblju 2023.-2027.
16.45 Svrha i proces izrade LRS
17.00 Izrada SWOT analize, uvod, način rada
17.15 Rad u grupama i rasprava o rezultatima
19.00 Dogovor o sljedećoj radionici – zadaci

Pozivamo sve zainteresirane da svojim sudjelovanjem doprinesete izradi Intervencija u koje ćemo ugraditi mjere sukladno potrebama koje su prepoznate na radionicama.

Djelovanje LAG-a i raspisivanje mjera uvelike ovisi o identificiranju potreba dionika lokalnog područja i vaš je angažman od iznimne važnosti za kreiranje Intervencija po mjeri LAG 5 područja.

 

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content