Home » Projekti » Projekti u provedbi

Projekti u provedbi

AWASTER – Adopting WASTE as Resource

Interreg projekt Adopting WASTE as Resource (AWASTER) provodit će se na obalnim područjima Hrvatske i Italije s općim ciljem minimiziranja proizvodnje otpada promocijom i zagovaranjem načela kružnog gospodarstva putem edukacijskih programa i tečajeva za učenike i dionike gospodarskog proizvodnog sektora te prekograničnom razmjenom znanja i iskustava. 

LAG 5 ZAPOČEO S PROVEDBOM PROJEKTA AWASTER IZ PROGRAMA INTERREG ITALIJA – HRVATSKA

Kako bi osvijestili građane o opasnostima nepravilnog gospodarenja otpadom te potakli promjene u našem okruženju s vidljivim pozitivnim rezultatima, LAG 5 je s talijanskim i hrvatskim partnerima započeo provedbu projekta “AWASTER”

O-KUPI OTOK

Projekt „O-kupi otok“ predstavlja suradnju 3 odabrana otočna LAG-a s  ciljem jačanja međuteritorijalne povezanosti srednjodalmatinskih i južnodalmatinskih otoka kroz zajedničku promociju gastro-kulturnog nasljeđa, agrobioraznolikosti područja  i potencijala partnerskih LAG-ova putem web platforme i publikacije, edukacijom dionika i razmjenom znanja te osnaživanjem razvojnih resursa kroz organizaciju studijskih posjeta, festivala i sajma otočnih proizvoda.
Skip to content