Home » Projekti

Projekti

AWASTER – Adopting WASTE as Resource

Interreg projekt Adopting WASTE as Resource (AWASTER) provodit će se na obalnim područjima Hrvatske i Italije s općim ciljem minimiziranja proizvodnje otpada promocijom i zagovaranjem načela kružnog gospodarstva putem edukacijskih programa i tečajeva za učenike i dionike gospodarskog proizvodnog sektora te prekograničnom razmjenom znanja i iskustava. 

LAG 5 ZAPOČEO S PROVEDBOM PROJEKTA AWASTER IZ PROGRAMA INTERREG ITALIJA – HRVATSKA

Kako bi osvijestili građane o opasnostima nepravilnog gospodarenja otpadom te potakli promjene u našem okruženju s vidljivim pozitivnim rezultatima, LAG 5 je s talijanskim i hrvatskim partnerima započeo provedbu projekta “AWASTER”

O-KUPI OTOK

Projekt „O-kupi otok“ predstavlja suradnju 3 odabrana otočna LAG-a s  ciljem jačanja međuteritorijalne povezanosti srednjodalmatinskih i južnodalmatinskih otoka kroz zajedničku promociju gastro-kulturnog nasljeđa, agrobioraznolikosti područja  i potencijala partnerskih LAG-ova putem web platforme i publikacije, edukacijom dionika i razmjenom znanja te osnaživanjem razvojnih resursa kroz organizaciju studijskih posjeta, festivala i sajma otočnih proizvoda.

Obrazovanje odraslih za održivu kulturu

Edukacija je namijenjena odraslim osobama u svrhu stjecanja novih znanja i vještina iz domene zaštite okoliša koje će se kroz različite aktivnosti integrirati u matičnim organizacijama i prenositi u lokalnim sredinama.

RURAL 3.0 Društveno-korisno učenje u službi razvoja ruralnih zajednica

Projekt Rural 3.0 okuplja ustanove visokoškolskog obrazovanja i ruralne partnere u svrhu rada na zajedničkom izazovu – razvoju potrebnih znanja i vještina koje doprinose promjenama u ruralnim prostorima

Uči dalje!

Osposobljavanje nezaposlenih mladih s otoka Korčule za poduzetništvo u kulturi

Oblak znanja za otok mogućnosti

Stjecanje tržišno potrebnih kompetencija putem e -učenja

WEB’n’WORK

Obrazovno- kreativni projekt namijenjen nezaposlenim pripadnicima ranjivih skupina s ciljem povećanja njihovih radnih kompetencija.

BLUTOURSYSTEM – Platforma znanja, vještina i kreativnih suradnji za razvoj ekosustava plavog turizma

Projekt kapitalizira alate temeljene na znanju koji su razvijeni u projektu Tourmedassets. Ciljevi su identificirati nove turističke scenarije te unaprijediti vještine i znanja učesnika kako bi se postigao multiplikativni učinak na turistički sektor.
12
Skip to content