Home » Projekti

Projekti

AWASTER – Adopting WASTE as Resource

Interreg projekt Adopting WASTE as Resource (AWASTER) provodit će se na obalnim područjima Hrvatske i Italije s općim ciljem minimiziranja proizvodnje otpada promocijom i zagovaranjem načela kružnog gospodarstva putem edukacijskih programa i tečajeva za učenike i dionike gospodarskog proizvodnog sektora te prekograničnom razmjenom znanja i iskustava. 

ČUVAJMO OTOKE

„Čuvajmo otoke“ projekt je koji financira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a projektom je planirana nabava i distribucija 2100 komada eko-bin pepeljara za plaže, izrada i tisak naljepnica za njih, izrada i tisak dvojezičnih plakata i letaka kojima bi se posjetitelji i lokalno stanovništvo informirali o štetnosti ostavljanja opušaka u prirodi, ali i ostalim sličnim po okoliš štetnim ponašanjima.
eu_korcula_page-0001

EUROPE DIRECT KORČULA

Od 01. listopada 2022. godine LAG 5 započeo je s provedbom novog projekta – EUROPE DIRECT KORČULA u partnerstvu s Korčulanskom razvojnom agencijom KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge i Gradom Korčula. Radi se o prvom takvom centru na otoku u Hrvatskoj i drugom u našoj Dubrovačko-neretvanskoj županiji, koji se nadovezuje na dugogodišnji rad LAG-a 5, odnosno na naše iskustvo i znanje u pripremi i provedbi EU projekata, kao i informiranje građana o aktualnostima u programima i natječajima Europske unije.

O-KUPI OTOK

Projekt „O-kupi otok“ predstavlja suradnju 3 odabrana otočna LAG-a s  ciljem jačanja međuteritorijalne povezanosti srednjodalmatinskih i južnodalmatinskih otoka kroz zajedničku promociju gastro-kulturnog nasljeđa, agrobioraznolikosti područja  i potencijala partnerskih LAG-ova putem web platforme i publikacije, edukacijom dionika i razmjenom znanja te osnaživanjem razvojnih resursa kroz organizaciju studijskih posjeta, festivala i sajma otočnih proizvoda.

VORKO

Udruga Pozor! Projekti i obrazovanje za održivi razvoj, u partnerstvu s Lokalnom akcijskom grupom LAG 5, u travnju 2022. godine započela je provedbu projekta „Volontiranje za održivi razvoj na kopnu i otocima – VORKO“.

ŽELIM POMAGATI

Cilj projekta “ŽELIM POMAGATI” je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke. Specifični cilj je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Obrazovanje odraslih za održivu kulturu

Edukacija je namijenjena odraslim osobama u svrhu stjecanja novih znanja i vještina iz domene zaštite okoliša koje će se kroz različite aktivnosti integrirati u matičnim organizacijama i prenositi u lokalnim sredinama.

RURAL 3.0 Društveno-korisno učenje u službi razvoja ruralnih zajednica

Projekt Rural 3.0 okuplja ustanove visokoškolskog obrazovanja i ruralne partnere u svrhu rada na zajedničkom izazovu – razvoju potrebnih znanja i vještina koje doprinose promjenama u ruralnim prostorima

Uči dalje!

Osposobljavanje nezaposlenih mladih s otoka Korčule za poduzetništvo u kulturi
12
Skip to content