Home » Projekt Blutoursystem – unaprjeđenje okvira za održiv rast i inovacijski razvoj turizma u pograničnom području.

Projekt Blutoursystem – unaprjeđenje okvira za održiv rast i inovacijski razvoj turizma u pograničnom području.

U razdoblju od 1.siječnja 2018. do 31. rujna 2019. LAG 5 je provodio projekt Blutoursystem, programa Interreg IT-HR s ciljem unaprjeđenja okvira za održiv rast i inovacijski razvoj turizma u pograničnom području.

Projektni partneri: CA’ FOSCARI Venecija (nositelj projekta), Regija Veneto, Regija Puglia, Istarska županija, Sveučilište u Splitu – Ekonomski fakultet i Lokalna akcijska grupa „LAG 5“
Ukupan proračun projekta: 1.037.050,00 €
Proračun LAG-a 5: 103.900,00 € (85% EFRR, 10.50% Ured za udruge Vlade RH)

Projektnim aktivnostima, koristeći pristup Quadruple Helix, identificirani su novi prekogranični turistički scenariji te su unaprijeđene vještine, znanja i kapaciteti sudionika. Stvorena je Blutoursystem platforma organizirana kao Savjetodavna plava točka (Advice Blue Point – ABP) i Živi laboratorij (Living Lab – LL) te je potpisan ugovor o suradnji kojim je uspostavljen model upravljanja za inovacije u Plavom turizmu. Sve navedeno, kao i brojne druge relevantne sadržaje, možete pronaći na službenoj web stranici projekta (www.blutoursystem.eu).
Savjetodavna plava točka je dio platforme na kojem zainteresirani dionici mogu pronaći smjernice za implementaciju inovacijskih procesa i rješenja specifičnih za konkretnu destinaciju. Savjeti, usluge te kontakt podatke stručnjaka, projektnih partnera kojima se možete direktno obratiti, mogu se pronaći ovdje (ili na web stranici projekta www.blutoursystem.eu).
Korisnicima je dostupan i informacijski sustav (Smart Cross Border Data System) koji će im olakšati donošenje odluka te kreiranje politika i ulaganja. Sustav pruža uvid u najkritičnije točke vezane za održivost, dostupnost i inovativnost destinacije čime olakšava razumijevanje trendova u turizmu i procjenu njihovog ekonomskog učinka.
Drugi dio Blutour platforme predstavlja Living lab – Živi laboratorij, koji ima funkciju otvorenog prekograničnog prostora za umrežavanje, suradničko učenje i obučavanje svih dionika uključenih u razvoj Plavog turizma.
Kako bi uspješno implementirali platformu, projektni partneri su u odabranim regijama organizirali brojne radionice za dionike i time osigurali uspjeh i dobar temelj novostvorenim projektima za razvoj manje razvijenih regionalnih područja i lokalnih zajednica.
LAG-5 je u sklopu projekta podržao i projekt o stvaranju difuznog hotela na LAG području. Osnovna ideja bila je revalorizirati iskustva posebnog talijanskog koncepta difuznog hotela te ih primijeniti na područje LAGa 5 s ciljem poticanja razvoja manje razvijenih turističkih područja; poticanjem lokalnog poduzetništva kako u smislu razvoja uslužnih djelatnosti, tako i u smislu razvoja lokalne poljoprivrede. U sklopu projekta je izrađena i studija, koja ima za cilj dati dokument koji može potencijalnim investitorima služiti kao prvi korak u razvoju difuznog hotela te će osim prijedloga pravnog i organizacijskog ustroja dati i procjenu financijske isplativosti projekta, marketinšku organizaciju te mogućnosti razvoja prodajnih kanala.

Priručnik i sažetak s preporukama i zaključcima aktivnosti provedenih na LAG 5 području možete preuzeti ovdje, a svi zainteresirani članovi LAG-a 5 na zahtjev mogu dobiti studiju isplativosti ulaganja u difuzni hotel.

Ostale informacije, uključujući i novi podatkovni sustav (SCBDS) potražite na službenoj projektnog web stranici: www.blutoursystem.eu.

 

blutoursystem rgb erdfured za udrugeProjekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

lag5_sazetak_i_zakljuci.pdf
Difuzni_hoteli_LAG5_Studija_isplativosti.pdf

REALIZIRANO U SKLOPU PROJEKTA
KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content