Home » Priprema projektne i investicijske dokumentacije

Priprema projektne i investicijske dokumentacije

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) uvela je novi kreditni program namijenjen financiranju pripreme i izrade projektne te ostale investicijske dokumentacije.

Kreditnim sredstvima moći će se financirati izrada idejnog rješenja, investicijske studije, troškovnika, studije utjecaja na okoliš, ishođenja lokacijske, građevinske i uporabne dozvole te ostale dokumentacije koja je neophodna za realizaciju investicije. Sredstva će se moći koristiti i za izradu dokumentacije za projekte koji će se nominirati za financiranje u sklopu Plana ulaganja za Europu (Juckerov plan). 

Sredstvima kredita može se financirati priprema prijekata javnog i privatnog sektora, a korisnici kredita mogu biti jedinice lokalne i područne  samouprave, komunalna društva, obrti, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprovredna gospodarstva, zadruge i ustanove. 

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content