Home » Poziv za prijavu projekata usmjerenih borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2015. godinu

Poziv za prijavu projekata usmjerenih borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2015. godinu

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva sve zainteresirane organizacije da se sukladno objavljenom Pozivu prijave za financijsku potporu projekata usmjerenih borbi protiv siromaštva i socijane isključenosti.

Na Poziv se mogu prijaviti projekti za sljedeća prioritetna područja:

  1. Projekti usmjereni osiguranju prehrane tijekom boravka u osnovnoj školi djeci iz socijalno ugroženih obitelji,
  2. Projekti usmjereni pomoći socijalno ugroženim obiteljima,
  3. Projekti usmjereni integraciji u život zajednice socijalno osjetljivih skupina.

Ukupna planirana vrijednost Poziva je: 24.000.000,00 kuna.

Više na  linku:

 http://www.mspm.hr/djelokrug_aktivnosti/udruge_humanitarna_pomoc_i_volonterstvo/udruge/natjecaji_za_udruge/poziv_za_prijavu_projekata_usmjerenih_borbi_protiv_siromastva_i_socijalne_iskljucenosti_u_okviru_raspolozivih_sredstava_drzavnog_proracuna_za_2015_godinu

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content