Home » Poziv za prijavu projekata/programa udruga iz područja zaštite okoliša i prirode

Poziv za prijavu projekata/programa udruga iz područja zaštite okoliša i prirode

Dubrovačko- neretvanska županija objavila je Poziv za prijavu projekata/programa udruga iz područja zaštite okoliša i prirode od ineteresa za županiju za 2015. godinu.

Pozivaju se sve udruge čiji programi rada obuhvaćaju zaštitu okoliša i/ili prirode da dostave svoje projekte/programe za 2015. radi moguće financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Dubrovačko-neretvanske županij

Uvjeti za ostvarivanje financijske potpore su:

-udruga mora biti registrirana te upisana u Registar neprofitnih organizacija Ministarstva financija RH,

-udruga mora djelovati na području Dubrovačko-neretvanske županije, u jednom od prioritetnih područja zaštite okoliša ili zaštite prirode,

-udruge koje predlažu projekt/program u suradnji s jednom ili više udruga mogu se prijaviti na način da odrede nositelja projekta/programa te obrazlože način na koji će svaka udruga pridonijeti ukupnim rezultatima projekta/programa, a za financijsko i opisno izvješćivanje je odgovorna udruga nositelj projekta/programa,

-projekt/program mora biti besplatan za korisnike.

Više detalja i potrebnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećem linku

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content