Home » Poziv za prijavu projekata lokalnih volonterskih centara u 2016. godini

Poziv za prijavu projekata lokalnih volonterskih centara u 2016. godini

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva udruge koje su usmjerene na razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj da se prijave za financijsku podršku projektima koji doprinose promociji i razvoju volonterstva na području Republike Hrvatske.

Udruge mogu prijaviti projekt lokalnog volonterskog centra za sljedeće aktivnosti: 

  • aktivnosti usmjerene na izobrazbu građana, volontera i organizatora volontiranja na temu volonterskog menadžmenta i osposobljavanja za koordinatora volontera,
  • aktivnosti usmjerene na osposobljavanje organizatora volontiranja za izdavanje potvrda o kompetencijama stečenim volontiranjem i promociju potvrde,
  • aktivnosti usmjerene na organizaciju volonterskog programa za studente i učenike srednjih škola (ukoliko u lokalnoj zajednici mena ni jedne srednje škole, onda učenike osnovnih škola) tijekom školskih praznika u županijama koje pokrivaju lokalni volonterski centri,
  • aktivnosti usmjerene na promociju prakse i vrijednosti volontiranja – provođenje volonterskih akcija, kampanja, dodjela nagrada za najbolje volontere, te širenje informacija o dobrobiti volonterskog rada,
  • aktivnosti usmjerene na razmjenu informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada – osnivanje baze podataka volontera i organizatora volontiranja.

Prijavitelj može prijaviti jedan projekt lokalnog volonterskog centra u sklopu prioritetnog područja i svih navedenih aktivnosti na razdoblje provedbe projekta od 6 do 12 mjeseci. 

Prijavu na Poziv može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Poziva, koja je usmjerena na promoviranje i razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, a koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Ministarstvu socijalne politike i mladih, te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Prijavitelj mora udovoljiti i drugim uvjetima koji su deteljno navedeni u Uputama za prijavitelje.

Rok za podnošenje prijava je do 27. svibnja 2016. godine.

Detaljne informacije o ovoma Javnom pozivu možete pronaći ovdje. 

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content