Home » Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu

Ministarstvo kulture objavilo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu. 

Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanje kulturnih dobara i arheološke baštine. 

Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.

Rok za prijavu na ovaj Javni poziv je 26. kolovoza 2016. godine.

Detaljnije informacija o ovom Javnom pozivu možete pronaći ovdje.

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content