Home » Poziv za iskaz interesa za tehničku pomoć u pripremi projektnih prijedloga za mjere iz PRH 2014-2020

Poziv za iskaz interesa za tehničku pomoć u pripremi projektnih prijedloga za mjere iz PRH 2014-2020

Lokalna akcijska grupa "LAG 5" objavljuje Poziv za iskaz interesa za tehničku pomoć u pripremi projektnih prijedloga za financiranje kroz mjere iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020, sukladno odluci Upravnog odbora o pružanju savjetodavne podrške zainteresiranim korisnicima s LAG 5 područja, donesenoj 24. srpnja 2019. godine. 

U svrhu što kvalitetnijeg povlačenja sredstava iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020, ured LAG-a pomoći će u izradi prijava zainteresiranim korisnicima s LAG 5 područja u pripremi i izradi dokumentacije potrebne za prijavu na mjere iz Programa ruralnog razvoja – podmjere 6.2. “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ i podmjere 6.4. “Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti“.

S obzirom na ograničene ljudske resurse, ured LAG-a 5 će pružiti tehničku pomoć u pripremi projektnih prijedloga za ukupno dva korisnika odnosno za ukupno dvije prijave s LAG 5 područja.

Prijave zainteresiranih zaprimat će se prema redoslijedu, i to isključivo elektroničkim putem na e-mail adresu ured@lag5.hr s naslovom „TEHNIČKA POMOĆ ZA PRIJAVU NA PODMJERU 6.2.“ odnosno „TEHNIČKA POMOĆ ZA PRIJAVU NA PODMJERU 6.4.“

Ističemo da su prihvatljivi korisnici za prijave fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje 12 mjeseci u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, u rangu mikro i malih poslovnih subjekata, a koja pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva (SO) najmanje 2.000 eura i koji ovim ulaganjima razvijaju nepoljoprivrednu djelatnost.

Prilikom predaje prijave nužno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:
• Potvrda o ekonomskoj veličini OPG-a izdana i ovjerena od Savjetodavne službe
• Uvjerenje o statusu nezaposlenosti nositelja OPG-a izdano od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (ako je u trenutku otvaranja OPG-a bio nezaposlen, navedeni dokument nije obvezna dokumentacija već služi za dodatne bodove)
• Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga
• Ponuda za aktivnosti u koje planirate ulagati u projektu
• Računovodstvena dokumentacija ovisno da li ste obveznik poreza na dohodak ili dobit

Prednost u prijavi će imati članovi LAG-a 5 i to:
• Prema datumu ulaska u članstvo
• Prema redovitim uplatama članarine
• Prema redovitim dolascima/prisustvovanju Skupštini LAG-a 5
• Prema podmirenim dugovanjima LAG-u 5 općine u kojoj imaju prebivalište

Poziv je otvoren do ispunjenja kvote. Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

Za sva dodatna pitanja obratite se na ured@lag5.hr ili na telefon 020 713-472. 

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content