Home » Poziv na dostavu prijedloga ” Europski mladi zajedno”

Poziv na dostavu prijedloga ” Europski mladi zajedno”

Cilj projekata "Europski mladi zajedno" stvaranje je mreža kojima se promiču regionalna partnerstva, a vodilo bi ih se u bliskoj suradnji s mladima iz cijele Europe (zemlje sudionice programa Erasmus+).

U okviru tih mreža organizirale bi se razmjene, promicalo osposobljavanje (primjerice za vođe mladih) i omogućivalo mladima da sami uspostave zajedničke projekte.

Ukupan proračun raspoloživ za sufinanciranje projekata iznosi 5 000 000€. Financijski doprinos pojedinom projektu iznosi najmanje 100 000€, a ne može biti veći od 500 000€. Maksimalna stopa sufinanciranja iznosi 80% prihvatljivih troškova projekta.

Organizacije koje sudjeluju mogu biti:

— neprofitne organizacije, udruženja i NVO-e, uključujući europske nevladine organizacije za mlade, — socijalna poduzeća,

— javna tijela na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini,

— udruženja regija,

— Europske grupacije za teritorijalnu suradnju,

— profitna tijela koja sudjeluju u Korporativnoj društvenoj odgovornosti, s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa Erasmus+.

Minimalni zahtjev za uspostavu partnerstva za ovaj poziv najmanje je pet partnera iz pet različitih zemalja koje su prihvatljive za sudjelovanje u programu Erasmus+. Organizacije koje se prijavljuju trebaju dokazati da mogu zajamčiti geografsku ravnotežu u pogledu partnera iz različitih dijelova zemalja sudionica programa Erasmus+. To podrazumijeva raspodjelu partnerstava širom zemalja sudionica programa Erasmus +, gdje partneri dolaze iz različitih regija istoka, zapada, sjevera i juga.

Detaljnije informacije možete potražiti OVDJE

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content