Home » Poziv na dostavu javnih potreba u kulturi

Poziv na dostavu javnih potreba u kulturi

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske nedavno je objavilo Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2015. godinu.

 

U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. Od interesa smatraju se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.

Pravo podnošenja prijava na temelju ovoga Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi, građani i udruge te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

U program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2015. godinu, uvrstit će se godišnji i trogodišnji programi i projektinstitucionalne potpore (redovite djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi:

 • institucionalne potpore (redovite djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi
 • dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti
 • glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti
 • kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog)
 • vizualnih umjetnosti, likovnih monografija, dizajna i arhitekture
 • inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi
 • knjižnične djelatnosti
 • izdavanja knjiga
 • izdavanja časopisa i elektroničkih publikacija
 • književnih manifestacija i nastupa na sajmovima knjiga
 • književnih programa u knjižarama
 • arhivske djelatnosti
 • muzejsko-galerijske djelatnosti
 • zaštite i očuvanja arheološke baštine
 • zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara
 • zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara
 • zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara
 • digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti
 • međunarodne kulturne suradnje
 • izgradnje, održavanja i opremanja ustanova kulture
 • nabave informatičke opreme.

 

Prijava programa zaštite i očuvanja kulturnoga dobra može se odnositi na: prethodna istraživanja (konzervatorska, restauratorska i sl.), izradu potrebne dokumentacije (snimak postojećeg stanja, izvedbeni projekt, konzervatorski elaborat i sl.) te izvođenje radova.

Prijedlozi programa prijavljuju se u dva roka: od 21. srpnja do 19. rujna 2014. godine i od 1. veljače do 15. ožujka 2015.

Više informacija o ovom Pozivu ovdje.

 

 

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content