Home » Potpore za ekološku poljoprivredu

Potpore za ekološku poljoprivredu

Poljoprivrednici koji žele ući u sustav ekološkog uzgoja trebaju podnijeti Zahtjev za ulazak u sustav potpore za Ekološki uzgoj. Prilikom ulaska u sustav potpore preuzimaju obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja ekološkog uzgoja.

Agencija za plaćanja na temelju podataka iz podnesenog jedinstvenog zahtjeva, donosi Odluku o ulasku u sustav potpore, a kojom se utvrđuje obvezna površina za kontrolu koju korisnik mora zadržati tijekom obveznog razdoblja.

Nema propisanog minimuma po površini za poticane količine već se mora zadovoljiti uvjet minimalna površina poljoprivredne parcele unutar iste skupine usjeva (0,05 ha), uz uvjet da je veličina poljoprivredne površine poljoprivrednog gospodarstva minimalno 0,5 ha upisane u Upisnik i ARKOD. Korisnici koji podnose zahtjev za Ekološki uzgoj na trajnim travnjacima dužni su, od 2016., godine imati minimalno 0,5 uvjetnih grla po hektaru koja se uzgajaju sukladno propisima za ekološku poljoprivrednu proizvodnju.

Ovlašteno kontrolno tijelo za ekološku poljoprivrednu proizvodnju za svakog korisnika potpore za Ekološki uzgoj, dostavlja Agenciji za plaćanja podatke o površinama na kojima je potvrđen ekološki uzgoj za godinu podnošenja zahtjeva.

Potpora Ekološki uzgoj može se ostvariti kroz dvije podmjere iz Programa ruralnog razvoja RH:
a) 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode
b) 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda.

Ekološka poljoprivredna proizvodnja propisana je Zakonom o poljoprivredi („Narodne novine“ br. 30/15), Pravilnikom o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji („Narodne novine“ br. 19/16) i Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2016. godinu („Narodne novine“ br. 20/16).

Podsjećamo sve poljoprivrednike da je u tijeku podnošenje jedinstvenih zahtjeva poljoprivrednika za izravnu potporu. Putem jedinstvenog zahtjeva moguće je zatražiti potporu za:

  • izravna plaćanja

  • plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima – mliječne krave, rasplodne krmače, djevičansko i ekstra djevičansko maslinovo ulje i duhan;

  • IAKS mjere ruralnog razvoja:

    • Mjera 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene

    • Mjera 11 – Ekološki uzgoj

    • Mjera 13 – Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima

  • potpora za očuvanje izvornih i zaštićenih kultivara poljoprivrednog bilja

Kao i prijašnjih godina, jedinstveni zahtjev poljoprivrednici ispunjavaju elektrnički kroz AGRONET, a podnose „papirnato“ poštom ili osobno regionalni ured Agencije za plaćanja do 16. svibnja.

POVEZANE VIJESTI
Skip to content