Home » Potpore otočnim poslodavcima

Potpore otočnim poslodavcima

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u 2016. godini otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta.

Državnim potporama male vrijednosti otočnim poslodavcima pomaže se u smanjenju troškova poslovanja i time stvara uvjete za očuvanje postojećih radnih mjesta.

Korisnici potpora su otočni poslodavci, odnosno fizičke osobe – obrtnici i pravne osobe koje imaju sjedište na otocima i koji svoju djelatnost obavljaju na otocima.

Korisnici potpora mogu ostvariti potpore pod sljedećim uvjetima:

  • da imaju sjedište na otocima
  • da obavljaju djelatnost na otocima
  • da radnici koje zapošljavaju imaju prebivalište na otocima
  • da radnici koje zapošljavaju rade kod istog Korisnika potpora najmanje dvanaest mjeseci bez prekida do trenutka podnošenja Zahtjeva
  • da udio vlasništva Republike Hrvatske, jedinice regionalne (područne) samouprave i jedinice lokalne samouprave u strukturi vlasništva Korisnika nije veći od 50%
  • da nisu financijske institucije (banke, osiguravajuće društva, štedno – kreditne zadruge i slično) 

Otočni poslodavci na otocima prve skupine imaju pravo na potpore u iznosu od 100% jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće koju isplaćuje Korisnik potpore, bez doprinosa na plaću. Otočni poslodavci na otocima druge skupine imaju pravo na potpore u iznosu od 50% jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće koju isplaćuje Korisnik potpore, bez doprinosa na plaću.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 31. listopada 2016. godine.

Više informacija o Javnom pozivu možete pronaći ovdje.

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content