Home » Postanite dio energetske tranzicije mediteranskih otoka prema obnovljivim izvorima energije kroz sudjelovanje u projektu PRISMI

Postanite dio energetske tranzicije mediteranskih otoka prema obnovljivim izvorima energije kroz sudjelovanje u projektu PRISMI

Postanite dio energetske tranzicije mediteranskih otoka prema obnovljivim izvorima energije kroz sudjelovanje u projektu PRISMI

PRISMI „Promicanje integracije OIE za pametne mediteranske otoke” (https://prismi.interreg-med.eu) je projekt sufinanciran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj unutar programa Interreg Mediteran. Cilj projekta je rješavanje navedenih izazova podržavajući lokalne i regionalne vlasti na mediteranskim otocima u planiranju prijelaza na neovisni, čišći, sigurniji i niskougljični energetski sustav kroz razvoj jedinstvenog transnacionalnog pristupa za procjenu i korištenje OIE. U svrhu ovog istraživanja izrađen je upitnik namijenjen djelatnicima javne uprave, lokalnim stručnjacima i zainteresiranim profesionalcima s mediteranskih otoka. Odgovorom na upitnik, pomažete u procjeni i planiranju mjera za razvoj obnovljivih izvora energije te identifikaciji i uklanjanju barijera za razvoj otoka. Projekt u Hrvatskoj provodi i Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom i lokalnom akcijskom grupom LAG 5.

Projekt PRISMI ima za cilj rješavanje energetskih problema koji karakteriziraju mediteranske otoke u smislu troška, sigurnosti dobave, upravljanja potrošnjom energije te visoke ovisnosti o fosilnim gorivima i drugim energentima. Projekt podržava energetsku tranziciju mediteranskih otoka kroz razvoj sveobuhvatnog međunarodnog pristupa za procjenu i planiranje iskorištavanja potencijala obnovljivih izvora energije. U okviru projekta provodi se faza istraživanja, u kojoj okupljamo sve zainteresirane strane te im prezentiramo PRISMI skup alata, u pet zemalja sudionica: Italiji, Grčkoj, Cipru, Malti i Hrvatskoj. Rezultat u konačnici jest vizija energetskog sustava na otocima kao čistog, neovisnog sustava koji se odlikuje sigurnošću dobave energije, pritom emitirajući najmanje moguće emisije stakleničkih plinova.

Inovativnost projekta se ispoljava kroz ključne rezultate:

  • ntegrirani skup alata za procjenu i mapiranje lokalnog potencijala OIE (GIS) te njihovo korištenje u novim energetskim sustavima (alati za obradu podataka i za energetsko planiranje)
  • Novi Akcijski plan energetski održivog razvitka (SEAP) za svaki otok ili općinu odabranu kao primjer, s preporukama i strategijom za razvoj integracije OIE
  • Uspostava PRISMI Mreže ključnih dionika, za podršku razmjeni znanja i primjera najbolje prakse u primjeni OIE na otocima u Mediteranu.

Korištenje rezultata projekta
Sudjelovanjem u projektu i pristupom PRISMI mreži, korisnicima se stavlja na raspolaganje razvijene alate za lokalno energetsko planiranje, koji su pogodni za buduće elaboracije prilikom prijava na sufinanciranje mjera i pilot projekata u području održivog razvoja, energetske učinkovitosti i primjene obnovljivih izvora energije. Najbolje prakse će zajednički razmjenjivati članovi mreže iz Italije, Grčke, Hrvatske, Malte i Cipra. Sudionici dijele zajedničku platformu te jačaju suradnju kroz inicijativu Pametni otoci te kroz donošenje i provođenje politika u skladu s deklaracijom „Čista energija za EU otoke“, koju je Republika Hrvatska podržala prilikom njenog potpisivanja 18.5.2017. na Malti. Kroz ovu deklaraciju, mreža se zalaže za uspostavu dugotrajnog okvira za promoviranje ponovljivih i prilagodljivih projekta kroz sufinanciranje, privatno ili preko fondova EU, te tehničku pomoć u ubrzavanju tranzicije sustava na otocima prema čistoj energiji.0

Inicijativa Pametni otoci (engl. Smart Islands Initiative) se zalaže za lokalizirane aktivnosti koje vode do vidljivih promjena kroz maksimalno iskorištavanje komparativnih prednosti otoka, poticanje lokalnog razvitka i prosperiteta te doprinošenju EU ciljevima na području energetike, klimatskih promjena i prilagodbi, inovacija, cirkularne ekonomije, transporta i mobilnosti, plavog rasta (“blue growth”) i digitalne agende za Europu. Temelji inicijative:

  1. Forum pametnih otoka: Godišnje okupljanje predstavnika europskih otoka s ciljem razmjene zananja i dobre prakse, razvoja projektnih i političkih prijedloga za otoke popraćeno Konferencijom pametnih otoka, koja procjenjuje napredak u provođenju Inicijative pametnih otoka
  2. Deklaracija o pametnim otocima: Smart Islands Declaration: Position paper razvijen od strane europskih otoka o potencijalima i mjerama za zadovoljenje potreba otoka
  3. Platforma pametnih otoka: Zajednička suradnja javnog, privatnog i znanstvenog sektora za zajedničko provođenje projekata na otocima.

Ovim putem Vas pozivamo da sudjelujete u ovom istraživanju i podržite projekt popunjavanjem relevantnog upitnika. Popunjavanje upitnika zahtjeva nekoliko minuta Vašeg vremena. Upitnik je dostupan na hrvatskom jeziku te mu se može pristupiti putem sljedećeg linka:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PRISMIStakeholderInvolvementSurveyCroatia 

Vaši odgovori ostaju u tajnosti. Objavit će se samo skupni podaci. Unaprijed zahvaljujemo na vremenu i suradnji iskazanoj kroz popunjavanje upitnika. Za greške, prijedloge, pitanja i ostale informacije pošaljite e-mail koordinatoru hrvatskog udjela projekta PRISMI:
Prof. dr. sc. Neven Duić
prismi@fsb.hr  

PRISMI-Anketa-za-djelatnike-lokalne-uprave_final.pdf

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content