Home » Poljoprivreda u 2016. godini

Poljoprivreda u 2016. godini

Više od polovine novca koje je Hrvatska lani povukla iz EU fondova dodijeljena je poljoprivredi, čak 54 %. Europa je pohvalila rad Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i od mogućih 5 dala joj je ocjenu 4. Članstvo u EU Hrvatsku je stajalo 2,9 mlrd. HRK,povućeno je 5,2 mlrd. HRK, od čega više od 2,8 mlrd. za poljoprivredu. Zbog tog smo razloga za vas pripremili pregled otvorenih natječaja te najzanimljivijih najava za 2016. godinu.

Ulaganje u šumsku infrastrukturu

Jedini trenutačno otvoreni natječaj iz Programa ruralnog razvoja je 4.3.3– Ulaganje u šumsku infrastrukturu koji je namijenjen šumo posjednicima, udruženjima šumo posjednika/ šumo vlasnika, trgovačkim društvima koje gospodare šumama i šumskim zemljištima i jedinicama lokalne samouprave. Sufinancirati možete:

 • izgradnju ili rekonstrukciju šumske ceste i traktorskih puteva

 • te troškove kupnje šumskog i drugog zemljišta za potrebe provedbe projekta,

 • a uz to, prihvatljivi troškovi su i priprema projektno-tehničke dokumentacije, elaborata, stručnog nadzora i savjetovanja.

Ulaganje u poljoprivredna gospodarstva

U veljači očekujemo i otvaranje natječaja u okviru Podmjere 4.1– Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva.

Kako bi mogli koristiti potpore, u većini se slučajeva morate upisati u Upisnik poljoprivrednika. Prihvatljivi prijavitelji za neke do natječaja su i proizvođačke grupe/organizacije.

Opravdane aktivnosti u sklopu ove Podmjere su:

 • građenje i/ili opremanje objekata za životinje, bilje, poljoprivredne proizvode, stajski gnoj, proizvodnju energije

 • oprema za berbu, sortiranje, pakiranje,

 • kupnja poljoprivredne mehanizacije,

 • podizanje novih i/ili restrukturiranje višegodišnjih nasada,

 • sustavi za navodnjavanje,

 • povećanje učinkovitosti korištenja gnojiva.

Ulaganje u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda

Do kraja mjeseca trebao bi se otvoriti i natječaji u okviru Podmjere 4.2– Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda.

Prijaviti se mogu fizičke i pravne osobe koje se bave ili se namjeravaju baviti preradom nekih od proizvoda koji su definirani Programom, a za neke natječaje i jedinice područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljivi troškovi u sklopu Podmjere su:

 • građenje i/ili opremanje objekata za preradu mlijeka, mesa, jaja, voća, povrća, bilja, proizvodnju energije,

 • građenje cjelovitog sustava navodnjavanja,

 • kupnja mehanizacije.

 

 

Visina potpore

Podmjera 4.1: Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

4.1.1: Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstva

5.000 – 3.000.000 EUR

4.1.2: Zbrinjavanje, rukovanje, korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

5.000 – 1.000.000 EUR

4.1.3: Korištenje obnovljivih izvora energije

5.000 – 1.000.000 EUR

Podmjera 4.2: Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda

4.2.1: Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

10.000 – 5.000.000 EUR

4.2.2: Korištenje obnovljivih izvora energije

10.000 – 1.000.000 EUR

Podmjera 4.3: Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva

4.3.3: Ulaganje u šumsku infrastrukturu

10.000 – 1.000.000 EUR

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content