Home » Pitanja i odgovori – Natječaj za TO 2.1.2. “Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”

Pitanja i odgovori – Natječaj za TO 2.1.2. “Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”

Ovdje možete pronaći pitanja i pripadajuće odgovore u vezi Natječaja za tip operacije 1.1.4.

Pitanje: Dali u nastavku navedena dopunska djelatnost pripada sektoru
prerade, marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda? Opis dopunske djelatnosti:
šifra 1.1. proizvodnja poljoprivrednih proizvoda od sirovine dijelom iz vlastite proizvodnje uz kupnju do 50% sirovine drugih poljoprivrednih gospodarstava u dijelu proizvodnje alkoholnih pića i octa, piva do 2.000 hl, vina od grožđa, voćnih vina, likera, rakije, ostalih alkoholnih pića i sl. šifra 1.2. proizvodnja prehrambenih proizvoda od sirovine dijelom iz vlastite proizvodnje uz kupnju do 50% sirovine od drugih poljoprivrednih gospodarstva (osim kupnje mlijeka i mesa) radi proizvodnje sirupa, sokova, ulja, džemova, pekmeza, kruha, kolača, kroštula, tjestenina, arancina, sušenog (zamrznutog) konzerviranog voća i povrća i sl.
Odgovor: Sukladno Pravilniku o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (NN 76/14) i Natječaju za provedbu TO 2.1.2. “Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” (u daljnjem tekstu Natječaj), navedene dopunske djelatnosti pripadaju sektoru prerade, marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda. Nadalje, izlazni proizvod mora biti proizvod koji nije obuhvaćen Prilogom I. Ugovora o funkcioniranju EU, a marketing se mora odnositi na predmet prerade.

Pitanje: Dali se gore navedenim natječajem može razvijati postojeća nepoljoprivredna djelatnost samo u sektoru kojem ta već postojeća djelatnost je ili i u drugim sektorima koji su prihvatljivi navedenim natječajem?
Odgovor: Sukladno dijelu 2.1. Natječaja, korisnik može razvijati novu djelatnost unutar postojećeg sektora, u sektoru ruralnog turizma, sektoru prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda i sektoru tradicijskih i umjetničkih obrta. U tom slučaju korisnik mora biti registriran za novu djelatnost u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najkasnije do podnošenja Zahtjeva za isplatu.

Pitanje: Dali je Izvod iz upisnika dopunskih djelatnosti za određeni OPG (izdan od strane APPRRR) dovoljan kao dokaz upisane dopunske djelatnosti ili je potrebno ishodovati još nekakav dokument kao sredstvo dokazivosti istog?
Odgovor: Sukladno Prilogu I. Natječaja, korisnik je obvezan dostaviti: A. Rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt izdan od nadležnog tijela u skladu s nacionalnim zakonodavstvom (posebnim propisima kojima se uređuje svako pojedino područje), kojim dokazuje da je pri nadležnom tijelu registriran za obavljanje djelatnosti najmanje 90 dana prije dana objave ovog Natječaja; B. Ako se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje pojedino područje od strane nadležnog tijela ne izdaje niti jedan dokument (rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt) za obavljanje djelatnosti, Korisnik mora dostaviti potpisanu Izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da se bavi djelatnošću za koju se ne izdaje ni jedan od navedenih akata, da se istom počeo baviti najmanje 90 dana prije dana objave ovog Natječaja te mora biti navedeno temeljem kojeg zakonskog i podzakonskog propisa se bavi djelatnošću.

Pitanje: Ako je korisnik zaposlen na svom OPG-u u godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu, dali je obvezan stvoriti novo radno mjesto i zaposliti jednu osobu ili je dovoljno očuvati njegovo već postojeće radno mjesto?
Odgovor: Sukladno dijelu 3.2. Natječaja, projektom korisnik mora očuvati postojeća ili stvoriti nova radna mjesta u razdoblju unutar 24 mjeseca od dana podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu. Zaposlenicima se smatraju zaposleni temeljem ugovora o radu te samozaposlene osobe – vlasnik obrta, nositelj ili član/ovi OPG-a kojima je rad u obrtu/OPG-u jedino i glavno zanimanje odnosno plaćaju doprinose isključivo kao obrtnik/poljoprivrednik.

Pitanje: Dali bi bilo prihvatljivo ulaganje u izgradnju/ rekonstrukciju podrumskog prostora koje bi se povezalo sa postojećim podrumskim prostorom u kojem bi jedan dio tog prostora bio korišten za prezentaciju (izlaganje) proizvoda, a drugi dio za skladištenje proizvoda (vina i maslinovog ulja ) sve to u turističke svrhe, što znači da bi se navedena djelatnost/ulaganje odnosilo na sektor ruralnog turizma? S tim da naglasim da korisnik sada ima registriranu nepoljoprivrednu djelatnost koja se odnosi na sektor prerade, marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda.
Odgovor: Sukladno dijelu 2.1. Natječaja, moguće je ulaganje u novu djelatnost unutar sektora u kojem korisnik ima registriranu postojeću djelatnost. U Vašem slučaju to se odnosi na sektor prerade, marketinga i/ili izravne prodaje. Izlazni proizvod mora biti proizvod koji nije obuhvaćen Prilogom I. Ugovora o funkcioniranju EU (Prilog X. Natječaja) , a marketing se mora odnositi na predmet prerade. Budući da su i vino i maslinovo ulje obuhvaćeni Prilogom I. Ugovora o funkcioniranju EU (Poglavlje 22.05 i 15.12.) ulaganje u marketing i/ili izravnu prodaju tih proizvoda nije prihvatljivo ulaganje na ovom Natječaju.

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content