Home » Pitanja i odgovori – Natječaj 1.1.4. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Pitanja i odgovori – Natječaj 1.1.4. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Ovdje možete pronaći pitanja i pripadajuće odgovore u vezi Natječaja za tip operacije 1.1.4. 

Pitanje: Treba li za prijavu za natječaj tipa operacija 1.1.4. imati otvoreno mikro ili malo poduzeće iako već imam OPG? Ako da, gdje se to može napraviti i u kojem roku? Odgovor: OPG se tretira kao mikro poduzeće. Kao dokaz popunjavate Izjavu o veličini poduzeća. 

Pitanje: U prilogu gdje se tablicom objašnjavaju kriteriji i broj bodova očito je kako se može dobiti maksimalno 70 bodova. Kako se dođe do još 30 bodova da se dođe do navedenih maksimalnih 100 bodova? Odgovor: Što se tiče maksimalnog broja bodova, radi se o tehničkoj pogreški o kojoj će biti objavljena Izmjena natječaja. Maksimalan broj bodova koji možete ostvariti je 70 bodova.

Pitanje: Ako korisnik ima poljoprivredno zemljište koje se nalazi u Području očuvanja značajna za ptice (Natura 2000 – bioportal.hr/gis označeno iscrtano plavo) dobiva li bodove po kriteriju? Odgovor: Da bi nositelj projekta ostvario 10 bodova po navedenom kriteriju, aktivnosti iz poslovnog plana se moraju provoditi unutar zaštićenih područja prirode i područje ekološke mreže Natura 2000. Podatke možete pronaći Dodatku 3 LRS 2014- 2020 LAG-a 5. Link je www.bioportal.hr/gis

Pitanje: Gdje mogu naći ciljeve i zadatke LRS? Odgovor: Ciljeve i zadatke LRS možete pronaći u našoj strategiji za ovo programsko razdoblje koju možete pronaći na našoj web stranici, pod opcijom strateški dokumenti.

Pitanje: Kako znati jesmo li u sustavu PDV-a? Proizvodimo grožđe, vrijednost prodanog grožđa ne prelazi 85.000,00 kuna? Mislim da nismo u sustavu PDV-a. Odgovor: Porezni obveznik (dohodaš i dobitaš) treba ući u sustav PDV-a “po sili zakona” ako je u prethodnoj godini ostvario oporezive isporuke dobara i suluga u svoti većoj od 300.000,00 kn, neovisno na činjenicu je li toliko i naplaćeno (ako plaćaju PDV prema naplati), te neovisno o tome jeste li poslovali cijelu godinu ili samo nekoliko mjeseci. Vezano za prava i obveze poreznih obveznika, nadležna je Porezna uprava.

Pitanje: Planiramo kupiti nove sadnice maslina, zasaditi i pognojiti, isto tako bi pognojili i već postojeće sadnice maslina, pretpostavljam da se to može jer je to podizanje i restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada. Odgovor: Kupnja gnojiva prihvatljiv je trošak jedino uz aktivnosti podizanja i restrukturiranja novih nasada (količina nabavljenog gnojiva mora odgovarati količini sadnog materijala).

Pitanje: Kako saznati porezni status? Proizvodimo grožđe, sirovinu prodajemo PZ Čara, vrijednost prodanog grožđa ne prelazi 85.000,00 kuna. Odgovor: Vezano za prava i obveze poreznih obveznika, nadležna je Porezna uprava.

 

Pitanje: Što se tiče aktivnosti iz poslovnog plana koje se imaju pozitivan utjecaj na okoliš, da li se iznos od 10-30% odnosi na ukupno ulaganje ili na iznos koji se dodjeljuje. Npr. ja želim potrošiti 114.000,00 kn, je li od toga 10-30% ili bez obzira na iznos koji ću ja potrošiti 10-30% se odnosi na svotu koja se dodjeljuje tj. na 11.678,00 kn. Odgovor: Iznos od 10 do 30% se odnosi na ukupno ulaganje, a ne na iznos potpore.   

Pitanje: Datum i godina upisa u matični registar. Da li je to datum upisa u Upisnik Poljoprivrednih gospodarstava? Odgovor: Da.

 

Pitanje: Je li leđna prskalica poljoprivredna mehanizacija/ oprema (da li ulazi u obnovljive izvore energije i/ili uštedu energije)? Odgovor: Da. Da li ulazi u uštedu energije, ovisi kakvu leđnu prskalicu nabavljate.

 

Pitanje: U slučaju da želim nabaviti kokoši, da li je to koja posebna procedura (spominje se u: Poslovni plan; 2. Proizvodnja). Kokoši bi nabavili, možda radi stajskog gnojiva najviše – budući da smo prešli na ekološku proizvodnju maslina. U ekološkoj proizvodnji zabranjeno je korištenje dušičnih gnojiva… jaja bi bila za osobnu upotrebu, ne za prodaju. Odgovor: Kupnja domaćih životinja je prihvatljiva aktivnost. Domaće životinje, višegodišnje bilje, sjemenje i sadni materijal koji se planiraju kupiti s dodijeljenom potporom moraju biti u svrhu poljoprivredne proizvodnje.

 

Pitanje:  Kada će se otprilike znati rezultati natječaja? Odgovor: Po završetku obrade pristiglih prijava i isteku roka žalbe biti će objavljeni rezultati natječaja. 

 

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content