Home » Pitanja i odgovori – 9. Natječaj LAG-a 5 TO 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

Pitanja i odgovori – 9. Natječaj LAG-a 5 TO 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

Ovdje možete pronaći pitanja i pripadajuće odgovore u vezi LAG Natječaja za tip operacije 1.1.4.

1. PITANJE: Je li u okviru aktivnosti 9. Operativno poslovanje prihvatljiv trošak doprinosa za člana OPG, u periodu provedbe projekta, obzirom da je prihvatljiv trošak zaposlenika ali ne i vlastitog rada?
ODGOVOR: Doprinos za člana OPG-a je prihvatljiv pod operativnim poslovanjem ako je isti osiguran po poljoprivrednoj osnovi (kao poljoprivrednik), uz dokazivanje cjelokupne dokumentacije prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu (Potvrde HZMO, uplate doprinosa).

2. PITANJE: Mogu li se bodovi za obnovljive izvore energije, kriterij 3 ostvariti za aktivnost kupnje/ugradnje solarnih sustava na objekt za prodaju vlastitih proizvoda?
ODGOVOR: Iako je građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda prihvatljiva aktivnost, pod obnovljivim izvorima energije za ovaj natječaj podrazumijevaju se kupnja i/ili ugradnja solarnih sustava isključivo na građevine (objekte) koje su namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji i/ili preradi proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU (sukladno Prilogu IV. Natječaja – objašnjenje kriterija bodovanja).

3. PITANJE: Vezano također za kriterij 3, a obzirom na pojašnjenje istoga, da li se u izračun cijene / postotka od ukupnog projekta, u slučaju kupnje pumpe i druge opreme na solarni pogon uračunava ukupna vrijednost pumpe/opreme i solarnog sustava za njezin pogon (uobičajeno se nude u kompletu)?
ODGOVOR: Sukladno Prilogu IV Natječaja, ukoliko su u poslovnom planu kao aktivnosti navedene kupnja pumpe za navodnjavanje i solarnog sustava za njezino pokretanje, vrijednost pumpe za navodnjavanje i solarnog sustava za njezino pokretanje uzimaju se za izračun uvjeta „Najmanje 10% a najviše 30% aktivnosti prikazanih u poslovnom planu moraju se odnositi na obnovljive izvore i/ili uštedu energije“.

4. PITANJE: Kod ulaganja na više lokacija za različite aktivnosti, koja lokacija je odlučujuća za kriterij 4, ulaganja u Natura 2000 područjima?
ODGOVOR: Da bi korisnik ostvario bodove po kriteriju odabira br. 5 Ulaganja koja se provode unutar zaštićenih područja prirode i područja ekološke mreže Natura 2000, sve aktivnosti iz poslovnog plana se moraju provoditi unutar zaštićenih područja prirode i područja ekološke mreže Natura 2000.

5. PITANJE: Bodovi za uštedu energije ostvaruju se ako se nabavlja nova oprema/strojevi i mehanizacija u iznosu od 10 do 30 % od ukupne vrijednosti. Ako se nabavlja novi traktor da li i on ulazi u izračun tog postotka?
ODGOVOR: Sukladno Prilogu IV Natječaja, ukoliko je u poslovnom planu naznačena kupnja više komada nove poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme u svrhu poljoprivredne proizvodnje i/ili više komada nove opreme u svrhu prerade proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU, za izračun uvjeta „Najmanje 10% a najviše 30% aktivnosti prikazanih u poslovnom planu moraju se odnositi na obnovljive izvore i/ili uštedu energije“, uzimaju se vrijednosti sve navedene poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme u svrhu poljoprivredne proizvodnje i/ili nove opreme u svrhu prerade proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU.
Pojam “poljoprivredna mehanizacija” podrazumijeva sve poljoprivredne pogonske i kombinirane strojeve (uključujući sve samostalne i/ili priključne strojeve, uređaje, oruđa i alate), opremu, traktor, transportna sredstva bez vlastitog pogona te druge radne strojeve vezane uz pružanje usluga u poljoprivredi.

6. PITANJE: Na otvorenom natječaju 1.1.4. u neprihvatljivim aktivnostima se navodi kupovina gospodarskih vozila. Molim Vas pojašnjenje ili definiciju gospodarskog vozila.
ODGOVOR: Pod pojmom „gospodarskog vozila“ se podrazumijeva svako vozilo koje služi u svrhu obavljanja registrirane gospodarske djelatnosti: vozila za prijevoz tereta (kamion, kombi, pick-up, lako dostavno vozilo), osobni automobil za prijevoz putnika, motocikli i druga rekreacijska vozila.

7. PITANJE: Da li je prihvatljiva aktivnost nabave ATV/QUAD vozila u svrhu primarne poljoprivredne proizvodnje?
ODGOVOR: Aktivnost nabave ATV/QUAD vozila je prihvatljiva uz uvjet da su u poslovnom planu jasno navedeni razlozi nabave i na koji način će se koristiti u svrhu poljoprivredne proizvodnje.

8. PITANJE: Može li poljoprivrednik ostvariti bodove prema kriteriju odabira br. 5 Ulaganja koja se provode unutar zaštićenih područja prirode i područja ekološke mreže Natura 2000 ukoliko je lokacija ulaganja na navedenim područjima na otoku Mljetu?
ODGOVOR: Veći dio otoka Mljeta nije pod Naturom 2000. Primjerice, dio Polače je pod Naturom 2000, a Zabrežje nije. Preporučamo da se pretraživanje vrši preko broja katastarskih čestica, pa prema tome točno možete provjeriti da li je lokacija ulaganja pod Naturom 2000 ili ne. Naziv naselja nije dovoljan za precizno utvrđivanje lokacije ulaganja pod Naturom 2000.

9. PITANJE: a) Poljoprivrednik namjerava nabaviti isključivo novu opremu i mehanizaciju. PITANJE: Može li poljoprivrednik ostvariti bodove prema kriteriju odabira br. 3 Aktivnosti iz poslovnog plana imaju pozitivan utjecaj na okoliš (moraju se odnositi na obnovljive izvore i/ili uštedu energije)?
ODGOVOR: Pod uštedom energije za ovaj natječaj se podrazumijeva kupnja i po potrebi ugradnja isključivo nove poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme u svrhu poljoprivredne proizvodnje i/ili isključivo nove opreme u svrhu prerade proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU. Kada je poslovnim planom predviđena aktivnost nabava nove poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme u svrhu poljoprivredne proizvodnje i/ili nove opreme u svrhu prerade proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU, čija vrijednost je ispod 10%, a iznad 30% aktivnosti prikazanih u poslovnom planu, nositelj tada ne može ostvariti bodove po navedenom kriteriju odabira br. 3. Ukoliko je u poslovnom planu naznačena kupnja više komada nove poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme u svrhu poljoprivredne proizvodnje i/ili više komada nove opreme u svrhu prerade proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU, za izračun uvjeta „Najmanje 10% a najviše 30% aktivnosti prikazanih u poslovnom planu moraju se odnositi na obnovljive izvore i/ili uštedu energije“, uzimaju se vrijednosti sve navedene poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme u svrhu poljoprivredne proizvodnje i/ili nove opreme u svrhu prerade proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU.

10. PITANJE: b) Poljoprivrednik namjerava ulagati u kupnju i ugradnju solarnih sustava na skladišni prostor u kojem će se čuvati oprema/mehanizacija, te u kupnju nove opreme i mehanizacije. PITANJE: Može li poljoprivrednik ostvariti bodove prema kriteriju odabira br. 3. Aktivnosti iz poslovnog plana imaju pozitivan utjecaj na okoliš (moraju se odnositi na obnovljive izvore i/ili uštedu energije) za navedene aktivnosti?
ODGOVOR: Nositelj projekta može ostvariti bodove prema kriteriju odabira br 3. ukoliko ulaganje u ugradnju solarnog sustava na građevine koje su namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji i/ili preradi proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU, čini 10-30% aktivnosti prikazanih u poslovnom planu.
Ukoliko je u poslovnom planu navedena kupnja i/ili ugradnja solarnih sustava za potrebe rada mehanizacije, strojeva i opreme, primjerice kupnja pumpe za navodnjavanje i solarnog sustava za njezino pokretanje, vrijednost pumpe za navodnjavanje i solarnog sustava za njezino pokretanje uzimaju se za izračun uvjeta „Najmanje 10% a najviše 30% aktivnosti prikazanih u poslovnom planu moraju se odnositi na obnovljive izvore i/ili uštedu energije“.

11. PITANJE: Budući da je u kriterijima odabira navedeno da se boduje status zaposlenja nositelja PG-a ili člana OPG-a, da li je prijavitelj tada član (ako udovoljava navedenom kriteriju) ili nositelj OPG-a?
ODGOVOR: Prijavitelj je isključivo nositelj OPG-a. Prema kriterijima odabira možete ostvarivati bodove i na račun člana OPG-a.

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content