Lokalna akcijska grupa LAG 5

Pajasen osvaja Hrvatsku

Projekt Pajasen - informacija

Ekološka udruga "Mala Sirena" u suradnji s partnerskim organizacijama a uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Općine Ston, provodi projekt:

 

„Analiza pojave pajasena na Pelješcu i prijedlog načina uklanjanja kroz edukaciju lokalnih zajednica“

Stablo pajasen (Alianthus altissima), na Pelješcu poznat kao smrdeljak, jablan, orašina, jedna je od najopasnijih invazivnih drvenastih biljaka u svijetu. Prisutan je diljem Hrvatske, može ga se uočiti duž cijele jadranske magistrale i na otocima, a posljednjih godina sve značajnije je prisutan i na Pelješcu. To je razgranato, brzorastuće, listopadno drvo koje naraste do 30 - 35 m. Iznimno je prilagođen za iskorištavanje novih staništa, ima brzu stopu rasta, brzo se prilagodi novom okruženju te ima veliku količinu sjemenki. Širi se i nespolno širenjem korijenovih izbojaka. Zbog izrazito negativnog utjecaja na bioraznolikost, a time i na poljoprivredu, turizam i druge djelatnosti, potrebno je uspostaviti sustav za praćenje ove invazivne vrste i njenog učinkovitog uklanjanja.

Nosilac izrade Projekta:

Ekološka udruga Mala Sirena - udruga za očuvanje i zaštitu mora i priobalja, Žuljana Koordinator: Miroslav Villi

S partnerima:

Lokalna akcijska grupa LAG 5 iz Orebića

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačkoneretvanske županije

Hrvatski šumarski institut

Hrvatski centar za poljoprivredu hranu i selo

Područje provedbe:

Središnji dio Pelješca - općine Ston, Orebić i Janjina.

Trajanje:

Svibanj 2015. – kolovoz 2017.

Financiranje Projekta:

Partneri na Projektu, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Općina Ston.

Ciljevi Projekta:

Uspostava sustava za praćenje pojave ove invazivne vrste;

Pregled i testiranje efikasnih metoda za njegovo uklanjanje;

Edukacija i uključivanje stanovništva u sve aktivnosti za njegovu kontrolu.

Izravni korisnici:

Udruge poljoprivrednih proizvođača, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, poljoprivredno stanovništvo.

 

Više o Projektu:

www.ekomalasirena.org

Prikaz provedenih aktivnosti 2015. – 2017. godina.

CILJEVI                                          

Uspostava sustava za praćenje pojave ove invazivne vrste

 • Preliminarna inventarizacija šireg područja korištenjem aplikacije za mobitele i tablete.
 • Detaljna inventarizacija većih žarišta.
 • Uspostava i održavanje GIS baze podataka.
 • Publiciranje karata o rasprostranjenosti pajasena na Pelješcu.

Pregled i testiranje efikasnih metoda za kontrolu pajasena

 • Prikupljanje i pregled literaturnih podataka o mogućnostima kontrole.
 • Primjena i testiranje dijela metoda. U dvogodišnjem razdoblju uklonjeno je preko 45.000 pajasena svih veličina.
 • Na temelju vlastitih iskustava izrađen je protokol s preporukama za efikasnu kontrolu pajasena.

Edukacija i uključivanje stanovništva u sve aktivnosti za njegovu kontrolu

 • Organizacija i provedba predavanja i terenskih radionica.
 • Provedba anketa o stavovima stanovništva o pajasenu.
 • Uključivanje volontera u proces preliminarne inventarizacije
 • Uključivanje volontera u aktivnosti na kontroli pajasena.

Prezentacija Projekta PROVEDENE AKTIVNOSTI

 • Kroz tisak, radio i televizijske priloge objavljivani su podaci o postignutim rezultatima Projekta.
 • Projekt je u travnju 2017. prezentiran stručnjacima Državnog zavoda za zaštitu prirode i Agencije za zaštitu okoliša te u srpnju predstavnicima nadležnih službi Dubrovačko neretvanske županije.
 • Uspostavljena je mrežna stranica Udruge s podacima o Projektu.

Svoj doprinos Projektu možete dati kroz odgovore u anketi na linku   https://goo.gl/forms/mNad7JPaPd0k66jy2

Ako ste vlasnik tableta ili mobitela s GPS funkcijom možete nam poslati i lokacije na kojima ste registrirali pajasen bilo gdje u Hrvatskoj a mi ćemo ih ugraditi u našu GIS bazu podataka.   http://arcg.is/2bZvHbf                  

Recentno stanje možete pogledati na https://arcg.is/1KOqfW

TEME ZA RASPRAVU

Dugoročni cilj

Uspostaviti efikasnu kontrolu širenja pajasena na prostoru Hrvatske, naročito na priobalju i otocima!

U Hrvatskoj danas gotovo ne postoje kvalitetni podaci o rasprostranjenosti ove invazivne vrste!

 • Kako brzo i jednostavno prikupiti podatke o rasprostranjenosti pajasena i uspostaviti efikasnu nacionalnu GIS bazu podataka?
 • Institucionalna rješenja?
 • Uključivanje volontera?

Pajasen značajno ugrožava zaštićenu prirodnu i kulturnu baštinu!

 • Koji postupci za kontrolu su se u praksi pokazali efikasnim?
 • Koje tehnike ili postupci su dozvoljeni?

Postojeći zakonodavni okvir ne nudi adekvatna rješenja za kontrolu pajasena!

 • Kako uspostaviti adekvatan zakonodavni okvir?
 • Kako uspostaviti zakonodavni okvir za efikasnu kontrolu pajasena u zaštićenim područjima?

Opasnost od posljedica dugoročnog negativnog utjecaja pajasena nije dovoljno prepoznata!

 • Institucionalne aktivnosti?
 • Medijske aktivnosti?
 • Edukacija i uključivanje stanovništva u sve aktivnosti za kontrolu pajasena?

Ostalo?

Logo I