Home » Otvoren javni poziv za program “Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta”

Otvoren javni poziv za program “Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta”

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je objavilo Otvoreni javni poziv za program "Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta". Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge). Prijave se zaprimaju isključivo od 1.6.2017. do 31.7.2017. godine.

Osnovna namjena sredstava:

– ulaganje u unaprjeđenje poslovanja

– ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje

– ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga

– prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora

– uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete

– upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva

– marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta

Dodatna namjena za troškove/usluge – maksimalno do 10% ukupnih prihvatljivih troškova (obavezno se veže uz barem jednu osnovnu projektnu aktivnost):

– sufinanciranje troškova: komunalne naknade za poslovni prostor, spomeničke rente te naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

– usluge čuvanja djece (trošak dječjeg vrtića i ostalih gospodarskih subjekata koji pružaju usluge čuvanja djece) te troškovi produženog boravka djece u osnovnoj školi do kraja 4. razreda.

 Najniži iznos potpore koja se može dodijeliti je 10.000,00 kuna,  a najviši 50.000,00 kuna.

Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Sve informacije o Programu „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ te popis tražene dokumentacije, mogu se pronaći na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta: www.mingo.hr

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content