Home » Osnovan inicijalni odbor južnodalmatinskih LAG-ova ”Agro Silva Dalmacija”

Osnovan inicijalni odbor južnodalmatinskih LAG-ova ”Agro Silva Dalmacija”

Na inicijativu LAG-a 5 i Mediteranskog instituta Sveučilišta u Montpellieru (Chieam Monptellier) održan je 29. listopada na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu  pripremni sastanak s predstavnicima Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, LAG-a Cetinska krajina, LAG-a Škoji, LAG-a Mareta, te predstavnicima  Chieam Monptellier u svrhu osnivanja klastera za zajedničku prijavu hrvatskih partnera na natječaja u sklopu programa Horizont 2020 ''Inovative, Sustainable and inclusive Bioeconomy''.

Nakon otvorene rasprave o potencijalima razvoja mediteranskog područja hrvatske s posebnim naglaskom na razvoj na ruralnom području konstatirano je da je to područje po svojim posebnostima vrlo slično s ruralnim područjima mediteranskog pojasa drugih europskih zemalja. Izazovi i problemi su otprilike jednaki, dok je stupanj rješavanja i pristup rješavanju specifičnih problema ovih područja na drukčijim nivoima.

Iz stranih pristupa rješavanju problema gubitka mediteranskog identiteta i načina života koji je usko vezan uz agro-okolišno gospodarenje i privređivanje lokalnog stanovništva koje sve više gubi tradicionalna znanja i napušta obrasce kultiviranja i odnosa prema prostoru kojega baštini vidi se i potreba te način na koji bi trebalo pristupiti ovim akutnim problemima u hrvatskoj.

Zanemarivanje i prepuštanje negativnim trendovima vodi k zapuštenoj prirodi i promjeni tipičnih krajolika, odljevu stanovništva i gubitku resursa za uspješno valoriziranje, a posebice ka gubitku specifičnog tradicionalnog načina života u skladu s prirodom i njegovanju sustava koji proizvodi održive kvalitetne proizvode unutar lokalne ekonomije.  Stoga je odbor zaključio kako želimo biti dio zajedničkog projekta preko kojeg bi prvenstveno pokušali ove teme staviti na dnevni red u javnosti i dati im značaj koji zaslužuju. Želimo zauzeti jaki stav o potrebi obrane tradicionalnog mediteranskog prostora, njegove prirode i interaktivnog načina simbioze s ljudima koji žive u ovom prostoru a koji pomalo gube tradicionalna znanja i obrasce privređivanja.

Potreba je identificirati probleme i stanje u kojem se nalazimo u odnosu na ove probleme te vidjeti način na koji se s istim problemima uspješno bore druge zemlje ruralnog mediteranskog područja. Posebno se želimo usmjeriti na dobre primjere iz prakse koji multi-sektorski spajaju tradicionalne vještine i znanja nekadašnjeg svakodnevnog života te ih remoduliraju u uspješne moderne biznise zadržavajući komponente održivog, ekološkog, kvalitetnog te nužno ekonomski prihvatljivih i lukrativnih oblika gospodarskog privređivanja.

POVEZANE VIJESTI
Skip to content