Home » Održana radionica o podmjeri 5.2. u Trsteniku

Održana radionica o podmjeri 5.2. u Trsteniku

U srijedu, 12. kolovoza u Trsteniku održana je druga radionica o podmjeri 5.2. na temu prijave poljoprivrednika za obnovu opožarenog poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala na području poluotoka Pelješca. Na radionici su sudjelovali predstavnici Hrvatske poljoprivredne agencije, Poljoprivredne savjetodavne službe, Vinske inspekcije te općine Orebić.

Voditeljica LAG-a 5 Marija Roglić predstavila je glavne kriterije i proceduru prijave na podmjeru 5.2.. Naglasila je kako je ključno već sada početi raditi na pripremi troškovnika i potrebne dokumentacije ne bi li čim prije ostvarili potporu kroz podmjeru 5.2. za koju se raspisivanje natječaja očekuje u narednih mjesec-dva dana.

Zajedno s kolegama iz Savjetodavne službe, Poljoprivredne agencije i Vinske inspekcije raspravljalo se o problemima sanacije opožarenih područja i načinu na koji je isti moguće sanirati. LAG 5 biti će na raspolaganju i pomoći svima kod prijave na podmjeru 5.2. a ukoliko se neke štete neće moći nadoknaditi iz navedene podmjere u suradnji s uredom LAG-a 5 pristupiti će izradi projekata koji će se prijavit na izvore financiranja mimo nacionalnih i EU fondova. Voditeljica je naglasila kako je ključno zajednički definirati potrebe koje će LAG 5 potom provesti u projekte za koje će se tražiti financiranje.

Predsjednica općinskog vijeća općine Orebić Marija Mrgudić obavijestila je prisutne o donaciji 500 sadnica maslina od strane Zavoda za mediteranske kulture pri Sveučilištu u Dubrovniku te o mogućnosti sufinanciranja radnika koji će raditi na sanaciji opožarenih zemljišta od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Naglasila je kako je ključno do 25. kolovoza prijaviti sve štete općini Orebić obzirom da će se na temelju prijavljenih šteta alocirati sredstva za obnovu opožarenih područja.

Zajedno s predsjednikom MO Trstenik Petrom Šegedinom pozvala je sve prisutne šumoposjednike da se upišu u šumski registar u svrhu sanacije opožarenih privatnih šuma.

POVEZANE VIJESTI
Skip to content