Home » Održana godišnja Skupština LAG-a 5

Održana godišnja Skupština LAG-a 5

U četvrtak, 24. 03. 2016. godine u dvorani općine Orebić u Orebiću održana je redovna godišnja Skupština LAG-a sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izbor radnih tijela – zapisničara, ovjerovitelja i verifikacijske komisije.

2. Izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2015.

3. Izvještaj Nadzornog odbora.

4. Usvajanje Lokalne razvojne strategije LAG-a 5

5. Izbor novog člana UO

6. Izmjene Statuta:

6.1. Izmjena čl. 2. st. 2 statuta: proširenje LAG 5 područja na Župu dubrovačku, grada Dubrovnik i Konavle

6.2. Izmjena čl. 28. st. 2. Statuta : broj članova UO

7. Razno

Predsjednik LAG-a 5 Vjeran Fillipi je u svom uvodnom govoru pozdravio sve prisutne te otvorio sjednicu Skupštine koja je bila posebna zbogusvajanja temeljnog dokumenta za razvoj područja LAG-a 5, Lokalne razvojne strategije 2016-2020.

Voditeljica LAG-a 5  Marija Roglić iznijela je godišnji izvještaj o radu i financijski izvještaj prema kojem je LAG 5 u posljednje 2 godine ostvario rast od 1 6084,27%. Sa 6 008 kn prihoda u 2013 na 966 343 kn prihoda u 2015. godini od čega su prihodi po projektima u odnosu na 2014 porasli za 294,5%. U ukupnoj strukturi prihoda članarine čine svega 27,4% prihoda organizacije.

Sukladno Pravilniku o sustavu  financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija voditeljica je izvjestila skupštinu da je izvršena samoprocjena financijskog sustava koja je utvrdila da se sredstva LAG-a koriste zakonito, namjenski i svrhovito te da sustav financijskog upravljanja i kontrola funkcionira učinkovito i djelotvorno.

U 2015. godini održane su 4 skupštine, donesen je novi statut i izabrana nova tijela upravljanja te Plan rada i financijski plan za 2016. godinu. Upravni odbor održao je 13 sjednica, otvorio podružnice LAG u Lumbardi i na Mljetu te zaposlio 3 nova djelatnika.

Ured LAG-a kroz 2015. godinu provodio je 2 EU i 1 nacionalno financirani projekt. Prijavio je ukupno 56 projekata kao organizacija, kao partner i u sklopu pomoći svojim članovima. Osigurano je predfinanciranje EU projekata komercijalnim kreditom i beskamatnom pozajmicom. Obučeno je 4 novih djelatnika za rad na terenu, projektima i administrativnim zadaćama.

U sklopu provedbe projekata kroz 2015. godinu održane su 63 aktivnosti na terenu koje su uključivale: studijsko putovanje, radionice, seminare, treninge, rad s članstvom (uredovni dani i predstavljanja programa za dodjelu EU potpora) u svih 12 jedinica lokalne samouprave koje LAG 5 područje pokriva.

U svrhu jačanja kapaciteta i poboljšavanje kvalitete života LAG 5 područja kroz zagovaračke aktivnosti  LAG 5 djelovao je kao koordinator Partnerskog vijeća JU NP Mljet, u suradnji s Otočnim saborom sudjelovao je u formiranju i radio kao dio interdisciplinarnog povjerenstva za zaštitu malog ribolova kao tradicionalnog načina života na Jadranu. Pomogao je DUNEA-i u formiranju FLAG-a ”Južni Jadran” čija će primarna zadaća biti pomoć ribarstvu i marikulturi. Uključio se u mrežu fokusne skupine Europskog inovacijsko partnerstva u poljoprivredi.

U svrhu pravodobnog informranja o aktivnostima organizacije, dostupnim  edukacijama kao i natječajima za dodjelu bespovratnih potpora javnom, civilnom i gospodarskom sektoru LAG 5 aktivno je djelovao na webu 2.0; 3.0, putem radijskih emisija na lokalnim radio postajama i Mixcloudu te fizičkog oglašavanja na oglasnim pločama.

Skupština je jednoglasno usvojila Lokalnu razvojnu strategiju LAG-a 5 za razdoblje od narednih 5 godina koje će služiti kao poslovni plan temeljem kojega će LAG 5 alocirati sredstva za dodjelu dodatni potpora LAG 5 području u razdoblju 2016-2020. Strategija LAG-a 5 predstavlja temeljni dokument sa zajedničkim strateškim ciljevima, prioritetima, mjerama za identificiranje i provedbu razvojnih projekata te s mehanizmima provedbe i načinima praćenja i vrednovanja rezultata i učinaka te pridonosi jačanju partnerstva, suradnje javnog, privatnog i civilnog sektora te uključivanju šire javnosti u upravljanje lokalnim i regionalnim razvojem.

Skupština je odbacila prijedlog izmjene obuhvata područja LAG-a 5 i njegova proširenja na područja općina Župe dubrovačke i Konavle te ruralnih naselja grada Dubrovnika (Bosanka, Brsečine, Čajkovica, Čajkovići, Donje Obuljeno, Dubravica, Gornje Obuljeno, Gromača, Kliševo, Knežica, Koločep, Komolac, Lopad, Lozica, Ljubač, Mokošica, Mravinje, Mrčevo, Nova Mokošica, Orašac, Osojnik, Petrovo Selo, Pobrežje, Prijevor, Rožat, Suđurađ, Sustjepan, Šipanska Luka, Šumet, Trsteno, Zaton) nakon opširne rasprave te analize prednosti i nedostataka tako proširenog LAG-a 5.

U svrhu optimalne strukture Upravnog odbora koja će omogući maksimalnu moguću alokaciju kroz podmjeru 19.2. Programa ruralnog razvoja RH Skupština je usvojila izmjenu broja članova Upravnog odbora. Na preostali mandat od godine dana izbrani su članovi:

Članovi UO Koga predstavljaju
1 Jadran Antunović Obrt Natura
2 Ivana Cetinić Udruga Novi otok
3 Frano Mihlinić OPG Mihlinić

Upravni odbor LAG-a odsada ima ukupno 13 članova i to:

Predsjednik: Vjeran Filippi

Dopredsjednik: Tomislav Ančić

Članovi UO Koga predstavljaju
1 Vjeran Filippi GEM- Mediteran Adriatica d.o.o., Korčula
2 Tomislav Ančić Općina Orebić, Orebić
3 Kristina Pipinić Udruga ”Trpanj odma”, Trpanj
4 Valentina Vitković Općina Ston, Ston
5 Barbara Mirošević Općina Vela Luka, Vela Luka
6 Jadran Antunović Obrt Natura, Orebić
7 Pavica Anelić Mljet Travel d.o.o., Babino polje
8 Josip Antunović OPG Antunović, Kuna
9 Alda Štuk Kerševan OPG Alda Kerševan, Orebić
10 Marija Žuvela Fizička osoba, Vela Luka
11 Ane Bašica Udruga ”Pavlovi baštinici”, Korita
12 Ivana Cetinić Udruga Novi otok, Vela Luka
13 Frano Mihlinić OPG Mihlinić, Česvinica

IzvjestajZoZraduZNOZzaZ2015.pdf
IzvjestajZoZraduZiZfinancijskiZizvjestajZzaZ2015Z1.pdf
LRSZ2016-2020ZLAG-aZ5.pdf
MisljenjeZNOZoZgodisnjemZizvjestajuZLAG-aZ5.pdf
MisljenjeZNOZoZpolugodisnjemZizvjestajuZLAG-aZ5.pdf
PPTZgodisnjaSkupstina2016.pdf

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content