Home » Održana edukacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima

Održana edukacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima

Regionalna razvojna agencija dubrovačko - neretvanske županije DUNEA u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova europske unije održala je u sklopu programa "Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije" edukativnu radionicu u Orebiću.

Radionica je održana 31. kolovoza i 01. rujna 2015. u prostorijama općine Orebić na temu: “Priprema i projekata i korištenje fondova Europske unije: Europski strukturni i investicijski fondovi”. Istoj su se odazvali predstavnici KORE d.o.o., LAG-a 5, te općine Lumbarda.

Cilj same radionice bio je jačanje ljudskih potencijala u upravnim tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave i agencijama za bolju pripremu i provedbu razvojnih projekata i učinkovitije korištenje EU fondova s naglaskom na Europske strukturne i investicijske fondove.

Ovom eduktivnom radionicom upoznalo se polaznike s mogućnostima financiranja projekata kroz strukturne i investicijske fondove, pripremom projektnih prijedloga, upravljanjem projektima te strateškom planiranju.

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content