Home » Održana 20. izborna Skupština LAG-a 5

Održana 20. izborna Skupština LAG-a 5

U petak, 16. prosinca 2022. održana je u Korčuli Izborna Skupština Lokalne akcijske grupe „LAG 5“, na kojoj su izabrani članovi upravljačkih tijela udruge. Sjednica je održana u konferencijskoj dvorani Gradskoga muzeja Korčula i online, a pod predsjedanjem dopredsjednika Tomislava Ančića.

Članovi Skupštine jednoglasno su na novi dvogodišnji mandat izabrali Vjerana Filippija iz Korčule za predsjednika i Tomislava Ančića iz Orebića za dopredsjednika Udruge LAG 5.

Članovi Upravnog odbora izabrani na dvogodišnji mandat su:

1. Tomislav Ančić (predstavnik javnog sektora: člana Općina Orebić, Orebić)
2. Valentina Vitković (predstavnica javnog sektora: člana Općina Ston, Ston)
3. Barbara Mirošević (predstavnica javnog sektora: člana Općina Vela Luka, Vela Luka)
4. Vjeran Filippi (predstavnik gospodarskog sektora: člana GEM-Mediteran Adriatica d.o.o., Korčula)
5. Jadran Antunović (predstavnik gospodarskog sektora: člana Obrt Natura Antunović, Orebić)
6. Josip Antunović (predstavnik gospodarskog sektora: člana OPG Antunović Miljenko, Kuna)
7. Sanja Protić (predstavnica gospodarskog sektora: člana OPG Protić Sanja, Blato)
8. Frano Mihlinić (predstavnik gospodarskog sektora: člana OPG Mihlinić Frano, Ston)
9. Jelena Marović (predstavnica gospodarskog sektora: člana OPG EKO ŠKOJ – Marović Jelena, Žrnovo)
10. Ivana Kalafatović (predstavnica civilnog sektora: člana Udruga djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom Djeca Pelješca, Janjina)
11. Ivana Pačić Unković (predstavnica civilnog sektora: člana Udruga Korčulanske pjatance, Žrnovo)
12. Fani Kršinić (predstavnica civilnog sektora: člana Kulturna udruga Ivo Lozica, Lumbarda)
13. Annette Mufić Trojković (predstavnica civilnog sektora: člana Udruga Val Lastovo, Lastovo).

Članovi Nadzornog odbora imenovani također na dvogodišnji mandat su:

1. Antonia Barbić (predstavnica člana Općina Lastovo, Lastovo)
2. Asja Anita Perčić (fizička osoba, Kučište)
3. Marija Klisura (predstavnica člana Općina Lumbarda, Lumbarda)
4. Lea Ana Komac (predstavnica člana HTP Korčula d.d., Korčula)
5. Maša Usworth (fizička osoba, Korčula)

Skupština je jednoglasno potvrdila odluku sa 60. sjednice Upravnog odbora kojom se predlaže na novi četverogodišnji mandat dosadašnja voditeljica LAG-a 5 Katarina Slejko, uz čestitke voditeljici na novom mandatu i pohvale na dosadašnjem uspješnom radu.

Nadalje, usvojene su Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu, Godišnji izvještaj za 2022. godinu, Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2022. godinu, te Plan rada i Financijski plan za 2023. godinu.

Na Skupštini je izvršena 6. Izmjena Lokalne razvojne strategije LAG-a 5 2014-2020 s financijskom alokacijom definiranom Ugovorom o dodijeli sredstava između Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Lokalne akcijske grupe ”LAG 5” (br. ugovora 5761) s pripadajućim Aneksom 1 i Aneksom 2, kao i 5. Izmjena Plana provedbe LRS LAG-a 5 2014-2020.

Ovom izmjenom povećana je alokacija za TO 1.1.4., time i broj potpora za 11. LAG natječaj, posljednji u dosadašnjem programskom razdoblju. S objavom odluka za 11. LAG natječaj, što je planirano za siječanj 2023. godine, LAG 5 će dodijeliti ukupno 9.702.805,71 HRK, čime će realizirati 99% alociranih sredstava za provedbu Mjere 19.2.

Sveukupno je dosad Upravni odbor LAG-a 5 donio 67 odluka o potpori, a do kraja siječnja 2023. godine će ih donijeti ukupno 76. Agencija je odobrila ukupno 7.660.187,40 HRK od alociranih 9.776.102,35 HRK (78,35%). Preostalih 21,65% će se alocirati tijekom sljedeće godine, donošenjem 9 odluka o odabiru od strane Upravnog odbora LAG-a 5 za 11. Natječaj TO 1.1.4. i donošenjem konačnih odluka Agencije za navedene projekte i za 4 odobrena projekta na 10. Natječaju za TO 2.1.2.

Po završetku Skupštine održan je prigodni domjenak za nazočne članove u novoobnovljenom prostoru Gradskog muzeja Korčula.

POVEZANE VIJESTI
Skip to content