Home » Održan prvi projektni sastanak projekta PRISMI – Promoviranje integracije OIE za Pametne Mediteranske Otoke

Održan prvi projektni sastanak projekta PRISMI – Promoviranje integracije OIE za Pametne Mediteranske Otoke

Na sastanku su svi projektni partneri prikazali svoj dosadašnji rad na području održivog razvoja, istraživanja i inovacija u korištenju obnovljivih izvora energije (OIE). Predstavnici Splitsko-dalmatinske županije i LAG 5 su prikazali dosadašnje uspjehe i sudjelovanja u projektima.

Projekt PRISMI ima za cilj rješavanje energetskih problema koji karakteriziraju mediteranske otoke u smislu troškova, sigurnost, upravljanja potrošnjom energije i visoke ovisnosti o fosilnim gorivima. Projekt će podržati tranziciju mediteranskih otoka prema neovisnim, čistim, sigurnim energetskim sustavima s niskom emisijom ugljika kroz razvoj integriranog transnacionalnog pristupa za procjenu potencijala i iskorištavanje obnovljivih izvora energije. Takav model će se razvijati kroz fazu istraživanja, okupljajući akademsku zajednicu, javne ustanove i lokalne zajednice iz pet ciljanih područja Italije, Cipra, Hrvatske, Grčke i Malte.

Inovativnost projekta se ispoljava kroz ključne rezultate:

  • Integrirani skup alata za procjenu i mapiranje lokalnog potencijala OIE te njihovo korištenje u novim energetskim sustavima

  • Novi Akcijski plan učinkovitog gospodarenja energijom (SEAP) za svaki otok ili općinu odabranu kao primjer, s preporukama i strategijom za razvoj integracije OIE

  • Uspostava PRISMI Mreže ključnih dionika, za podršku razmjeni znanja i primjera najbolje prakse u primjeni OIE na otocima u Mediteranu .

Ovi rezultati predstavljat će referentni okvir koji podupire krajnje korisnike u vođenju i poticanju ekonomskih inicijativa usmjerenih na povećanje integracije OIE u energetske sustave mediteranskih otoka – pridonoseći tako održivom razvoju i uključivom rastu u cijelom području programa Interreg Mediterranean. Sva područja uključena u mrežu, koja koriste rezultate projekta, moći će lakše pristupiti sufinanciranju i potporama kroz programe EU u svojim nastojanjima da integriraju OIE u lokalne sustave i pridonesu održivom razvoju svoje sredine.

Sastanak je dodatno iskorišten za razmjenu znanja i dogovaranje novih projekata među partnerskim institucijama.

POVEZANE VIJESTI
Skip to content